Privatisering Zwembad De Veldkamp levert forse besparing op

logo zwembadzaterdag 09 juli 2016 09:44

De gemeenteraad van Oldebroek heeft unaniem besloten tot privatisering van zwembad de Veldkamp in Wezep. De exploitatie zal in handen komen van Sportfondsen Nederland. Wel is het voorbehoud gemaakt dat het zwembadpersoneel nog moet instemmen met het sociaal plan dat is overeengekomen met de vakbond. Hiermee is invulling gegeven aan de lang gekoesterde wens om een einde te maken aan de forse tekorten die het subtropisch zwembad ieder jaar met zich meebracht.

In de bestuursovereenkomst van 2014-2018 is afgesproken om het zwembad te privatiseren teneinde het jaarlijks tekort van 470.000 euro dat de zwembadexploitatie voor de gemeente met zich meebracht fors te verlagen. Met voortvarendheid is het College aan het werk gegaan. Na een aanbestedingsprocedure kwam Sportfondsen Nederland als beste marktpartij uit de bus om de exploitatie over te nemen. Sportfondsen Nederland is een partij met heel veel ervaring en expertise wat betreft het exploiteren van zwembaden. De privatisering heeft tot resultaat dat het tekort wordt omgebogen in een jaarlijks voordeel voor de gemeente van ruim 200.000 euro. Met de vakbonden is een sociaal plan overeengekomen en ook de ondernemingsraad heeft hiermee ingestemd. We hebben alle vertrouwen dat het zwembadpersoneel met dit sociaal plan met een gouden randje de overstap naar Sportfondsen Nederland zal maken. Met dit riante sociaal plan laten we het zwembadpersoneel dat nu nog in dienst is bij de gemeente niet in de kou staan. Voor het personeel komt hiermee een einde aan een periode van onzekerheid.

Om het sociaal plan te kunnen bekostigen moet er wel een voorziening genomen worden van 1.900.000 euro die betaald zal worden uit de algemene reserve. Hoewel de gemeente er financieel niet slecht voor staat heeft de ChristenUnie samen met andere fracties een wijzigingsvoorstel (amendement) ingediend om de komende jaren met het voordeel dat behaald wordt op het zwembad eerst de algemene reserve weer aan te vullen met 1.900.000 euro. Dat zal in pakweg 8 jaar bereikt worden en daarna ontstaat er dus in de begroting een structurele ruimte van meer dan 200.000 euro. Tegen die tijd zullen we dat ook wel nodig hebben om het wegvallen van de inkomsten van de precariobelasting op te kunnen vangen. Ook het amendement van de ChristenUnie dat samen met andere fracties werd ingediend werd aangenomen om de beoogde reservering van 1.000.000 euro voor onvoorziene tegenvallers bij het zwembad op te kunnen vangen. Voor zover er al tegenvallers zijn zullen die straks bekostigd moeten worden uit de exploitatie en uiteindelijk afgewend worden op de algemene reserve.

De fractie van de ChristenUnie is blij dat het voortbestaan van het subtropisch zwembad de Veldkamp is gegarandeerd en dat de kosten voor de gemeente (en dus de inwoners) fors gedaald zijn en dat voor het personeel het mogelijk is gemaakt om met goede inkomensgaranties de overstap naar Sportfondsen Nederland te maken.

Henk van Bergeijk

Labels

« Terug

Reacties op 'Privatisering Zwembad De Veldkamp levert forse besparing op'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.