Combineren procedures windmolenpark geeft duidelijkheid

windmolens Van Wervenwoensdag 13 juli 2016 19:04

De laatste weken is er weer uitvoerig gesproken over de windmolens in Hattemerbroek. Dit keer niet over de plaatsing, dit politieke besluit is vorig jaar genomen, maar over de procedure. Aan de orde was het voorstel van het college om de zgn. coördinatieregeling toe te passen. Deze regeling is bedoeld voor projecten waarvoor een omgevingsvergunning en een herziening van een bestemmingsplan nodig zijn. De procedures voor de vergunning(en) en voor het bestemmingsplan worden dan gecombineerd tot één procedure. Het voordeel van deze regeling is dat het overzichtelijker wordt. Dit vanwege het feit dat er sprake is van één voorbereidingsprocedure en de afhandeling van beroepen in één keer gebeurt. De inhoudelijke samenhang en afstemming tussen de besluiten is beter zichtbaar en belanghebbenden hebben eerder duidelijkheid en zekerheid over hun zienswijzen. Het betekent ook tijdwinst, de Raad van State dient binnen zes maanden na ontvangst van een verweerschrift op het beroep te beslissen in plaats van binnen de gebruikelijke 12 maanden.

Tijdens de behandeling in de commissie werd door verschillende insprekers nog eens herhaald waarom ze tegen de plaatsing van windmolens zijn. Als fractie van de ChristenUnie hebben we begrip voor de emotie en we herkennen ook de impact die de plaatsing van de molens kan hebben. We hebben daar als raad van Oldebroek echter een besluit over genomen en in de vergadering van 28 mei vorig jaar hebben we duidelijk beargumenteerd waarom we tot ons standpunt zijn gekomen. Een inhoudelijk argument wat genoemd werd om deze regeling niet toe te passen is dat er maar één moment van reageren is, door middel van zienswijzen. Als een belanghebbende niet tijdig reageert, zijn er geen mogelijkheden van beroep meer.

Tijdens de raadsbehandeling van vorige week werd door verschillende partijen aangegeven dat ze tegen deze regeling zijn omdat insprekers dit niet willen. Het enige argument wat daarvoor ingebracht werd is, dat het een verzwakking van de rechtpositie van bezwaarmakers is, er is maar één moment van bezwaar i.p.v. twee (bestemmingsplan en de omgevingsvergunning).  Je kunt dat als negatief ervaren. Het positieve daarvan is dat alles dan ook overzichtelijk is. Geen verwarring van wanneer besluiten we over wat. Alles waarover we moeten besluiten doen we dan ook in één keer.

Als fractie van de ChristenUnie hebben we geprobeerd om los van de emotie te besluiten. De meest aansprekende voordelen vinden we de overzichtelijkheid, de tijdwinst en het efficiencyvoordeel. Maar dat zou wat ons betreft niet opwegen als we de belangen van omwonenden werkelijk zouden schaden met het toepassen van deze regeling. De fracties die uiteindelijk tegen deze regeling hebben gestemd konden ons daar ook niet van overtuigen met inhoudelijke argumenten.

Met de fractie van de SGP hebben we voor deze regeling gestemd, waardoor dit met tien voor en negen tegen werd aangenomen. We geloven dat met deze regeling het proces overzichtelijker en sneller kan verlopen en dat is in onze ogen winst voor iedereen.

 

Namens de fractie van de ChristenUnie,

Engbert Jan Ruitenberg

Labels

« Terug