Wonen op "Mulligen"

vrijdag 09 juni 2017 08:26

In 2013 heeft een grote meerderheid van de raad van Oldebroek het initiatief genomen om te bezien of er een mogelijkheid was om permanent wonen op ‘Mulligen’ toe te staan. In 2014 is er een besluit genomen dat het permanent bewonen van de recreatiewoning onder voorwaarden mogelijk moest maken. Alles leek in kannen en kruiken totdat we enkele maanden geleden verrast werden met de mededeling dat de provincie bij nader inzien toch niet akkoord ging met dit plan. Zoals nu blijkt was dit al enkele jaren bekend en is er ambtelijk doorgewerkt aan een oplossing zonder de raad daarover te informeren. Als fractie van de ChristenUnie zijn we niet blij met deze gang van zaken en hebben de wethouder daar ook op aangesproken. Wethouder Westerbroek erkende de fout en heeft zijn excuses daarvoor aangeboden.

De fractie van de ChristenUnie wil daar niet te lang bij stil blijven staan maar vooruit kijken. We willen een oplossing voor de locatie maar vinden de bebouwingsmogelijkheden in het voorstel te ruim en daarom hebben we in de commissievergadering van 17 mei kaders aangegeven waar wat ons betreft aan moet worden voldaan. Indien gewenst kunnen de recreatiewoningen een woonbestemming krijgen onder de volgende voorwaarden:

  • Het park dient kleinschalig te blijven, het groene karakter moet behouden blijven.
  • De woningen mogen niet groter worden dan de normen welke we hebben voor recreatiewoningen nl. max. 75m² en 300 m³.
  • Het bijgebouw moet ‘passend’ bij de woning zijn en mag niet worden bewoond.
  • De aangrenzende boerderij mag op geen enkele manier belemmerd worden in de bedrijfsvoering.
  • Er moet een vereveningsbijdrage betaald worden conform het besluit uit 2014 wat neer komt op €20.000,= tot €25.000,= per woning.
  • De eventuele kosten voor aanpassen van de infrastructuur zijn voor rekening van bewoners die van deze regeling gebruik willen maken. 

Onder deze voorwaarden denken we dat de uitwerking nagenoeg het zelfde zal zijn als beoogd met het voorstel uit 2014 met dit verschil dat de woning nu ook werkelijk een woonbestemming zal krijgen. Wilt u onze motivatie nog eens nalezen waarom we in 2014 hebben besloten om permanent wonen op ‘Mulligen’ toe te staan, lees dan: https://oldebroek.christenunie.nl/k/n30371/news/view/870106/527548/raad-akkoord-met-permanent-wonen-op-mulligen.html 

Engbert Jan Ruitenberg

Labels

« Terug