Verkenner voor bestuurskracht Noord-Veluwe

vrijdag 19 oktober 2018 12:52

Het provinciebestuur van Gelderland heeft onlangs in een brief te kennen gegeven het ontbrekende bedrag van 3,9 miljoen euro voor de realisatie van de nieuwe aansluiting op de A28 voor zijn rekening te willen nemen. De noodzakelijke financiering van de nieuwe ontsluiting van het bedrijventerrein H2O is daarmee rond. In dezelfde brief werd vermeld dat de provincie een verkenner wil aanstellen om de bestuurskracht van de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek te onderzoeken. Met andere woorden hoe kunnen de gemeenten samenwerken om alle taken naar behoren uit te voeren in de toekomst. In de pers werd al snel gespeculeerd dat gemeenten moesten fuseren van de provincie en er werd zelfs geopteerd  dat Oldebroek maar opgesplitst moest worden. In de commissievergadering Samenleving en Bestuur heeft het College desgevraagd bevestigd dat er geen enkele sprake was van een koppeling tussen de geldverstrekking en het onderzoek dat de verkenner zal gaan houden. Ook in de Provinciale Staten heeft de gedeputeerde nog eens bevestigd dat het verstrekken van het geld voor de ontsluiting los moet worden gezien van het aanstellen van de verkenner.

De fractie van de ChristenUnie in Oldebroek ziet wel in dat samenwerking tussen gemeenten noodzakelijk is. Er is bijvoorbeeld al vanaf de eerste ontwikkelingen van het bedrijvenpark H2O een samenwerking met Hattem en Heerde (H2O) aangegaan. Deze samenwerking verliep ambtelijk wel goed maar bestuurlijk duidelijk minder. Vier jaar geleden hebben Hattem maar vooral Heerde aangegeven de H2O samenwerking niet verder uit te willen bouwen. Oldebroek heeft ook de andere kant opgekeken en is met Elburg en Nunspeet (NEO) een steeds verdergaande samenwerking aangegaan.

We vinden de kwaliteit van dienstverlening aan onze inwoners erg belangrijk en daarom zijn we ook groot voorstander om, als dat deze dienstverlening ten goede komt, als gemeenten samen te werken. Als kleinere gemeente heb je niet altijd alle kennis in huis en er komen vanuit den Haag ook steeds meer taken op de gemeenten af. Zo zijn er allerlei ontwikkelingen gaande op het gebied van samenwerking, op (buur)gemeentelijk niveau maar ook daarbuiten, we doen bijvoorbeeld ook steeds meer samen in de regio Zwolle.

Als fractie van de ChristenUnie vinden we het dan ook prima dat een verkenner van de provincie onderzoek doet naar samenwerking op de Noord-Veluwe en ons daarover informeert. We zijn blij  dat is toegezegd dat de verkenner niet alleen de H2O gemeenten maar ook Nunspeet en Elburg bij het onderzoek zal betrekken. Wat de uitslag van het onderzoek ook mag worden, er zal ons niets opgelegd worden door de provincie. We hopen op goede adviezen waar we als gemeente Oldebroek ons voordeel mee kunnen doen.

Henk van Bergeijk

Labels

« Terug

Reacties op 'Verkenner voor bestuurskracht Noord-Veluwe'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.