ChristenUnie stelt vragen over vertraging verhuizing Rood-Wit

roodwit 2.jpgzaterdag 10 november 2018 15:12

De fractie van de ChristenUnie heeft tijdens de raadsvergadering van 8 november 2018 vragen gesteld aan het college over de vertragingen van de verhuizing van Korfbalvereniging Rood-Wit naar de ET-hal (incl. de in gebruik name van het kunstgrasveld).
Aanleiding voor de vraag is een brief van Rood-Wit aan de gemeenteraad (d.d. 31 oktober 2018). Het bestuur van Rood-Wit constateert in de brief dat er nog geen concrete stappen zijn gezet in de totale verhuizing van de vereniging naar de ET hal en vraagt zich af of de herziene deadline van 1 april 2019 nu wel haalbaar wordt. Men voelt zich aan het lijntje gehouden en het vertrouwen in een goede afloop neemt snel af.

De fractie ChristenUnie heeft het college gevraagd of zij de zorg van Rood-Wit herkent en of ze de zorg kan wegnemen. Met andere woorden: ‘Kan het college garanderen dat de nieuwe deadline van 1 april 2019 nu wel gehaald wordt?’ 

Wethouder Bergkamp herkent de zorg, maar zegt dat hij afhankelijk is van externe factoren. Punt van discussie is de plek waar de inrit en parkeerplaats moet komen. De wethouder wil in goed overleg, volgens het Oldebroek voor Mekaar principe een oplossing vinden. De in eerste instantie bedachte plek voor de inrit werd door omwonenden niet als ideale plek gezien. waarna overleg plaatsvond tussen de wethouder, Rood-Wit en de omwonenden. De wethouder heeft daarna andere opties onderzocht die niet haalbaar bleken. Hij heeft nu nog één optie over. Als die optie doorgaat, kan volgens de wethouder de deadline van 1 april 2019 gehaald worden. De wethouder garandeert echter niets, maar zegt wel zijn best te zullen doen dat er in ieder geval gespeeld kan worden al dan niet op kunstgras. 

Als fractie van de ChristenUnie hebben we begrip voor de situatie, maar daarmee is de zorg van Rood-Wit en ons niet weggenomen! We zullen het proces kritisch blijven volgen en de wethouder aansporen zo snel mogelijk een beslissing te nemen, zodat Rood-Wit dan ook op de mooie nieuwe locatie kan gaan spelen.  

Namens de fractie van de ChristenUnie, 

Berend Jan Spijkerboer

Labels

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie stelt vragen over vertraging verhuizing Rood-Wit'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.