Visie ChristenUnie op cultuur en sport (incl. muziekonderwijs).

muziek.jpgmaandag 12 november 2018 22:11

Standpunten:

In het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie staat: ‘Om gezondheidsproblemen tegen te gaan en het (sociaal) welzijn te bevorderen, helpt de gemeente ouders keuzes te maken die ervoor zorgen dat ieder kind de mogelijkheid krijgt om te sporten of aan cultuur te doen’. In ons bestuursovereenkomst staat op blz. 7: ‘Elk kind gunnen wij de mogelijkheid om mee te doen aan activiteiten die te maken hebben met onderwijs, cultuur of sport’

Geschiedenis van het muziekonderwijs in de gemeente Oldebroek:

Tot 2014 was er de mogelijkheid om muziekonderwijs te volgen bij de muziekschool. De muziekschool is failliet gegaan. Om de kosten per leerling betaalbaar te houden is destijds besloten om een afbouwende subsidie van 3 jaar te verstrekken, met het nadrukkelijke advies om die tijd te gebruiken om andere bronnen van inkomsten te zoeken. Op verzoek van de gemeenteraad is deze subsidie geëvalueerd en er is onderzocht of de verenigingen al financieel zelfredzaam waren. Uit dit onderzoek bleek dat de meeste verenigingen creatieve oplossingen hebben bedacht om tot extra inkomsten en/of minder uitgaven te komen. Het merendeel gaf aan op langere termijn niet zonder de subsidie te kunnen zonder kwaliteit van het onderwijs en leden te verliezen. Om de verenigingen een extra jaar de tijd te geven om een structurele oplossing te bedenken heeft het college toen voorgesteld om ook voor 2018 een - weliswaar lagere - eenmalige subsidie te verstrekken. In de commissievergadering van 26 oktober 2017 is dit voorstel behandeld en akkoord bevonden door alle fracties. Het mag dus geen verrassing zijn er geen geld speciaal voor muziekonderwijs in de begroting van 2019 is gereserveerd. 

Huidige ontwikkeling:

Tijdens gemeenteraadsvergadering van donderdag 8 november heeft de ChristenUnie – evenals de SGP, CDA, PvdA, ABO en VVD– het college de opdracht gegeven om een integrale afweging te maken over het totale pakket ‘Sport en Cultuur’ en dat hierbij geen financieel kader geldt. Dit betekent dat het college met ALLE verenigingen in gesprek gaat om te kijken wat nodig is om bijv. ieder kind aan sport of cultuur te laten doen.Naar aanleiding van de gemeenteraadsvergadering en allerlei uitingen op sociale media krijgen we verschillende positieve en negatieve reacties. Positieve reacties van mensen die verbonden zijn aan culturele instellingen of sportverenigingen voor de integrale afweging (‘gelijke monniken, gelijke kappen’). Negatieve reacties van mensen die suggereren dat we tegen (het subsidiëren van) muziekonderwijs zijn!Voor de duidelijkheid; we hebben (evenals de SGP, VVD, ABO) tegen het voorstel van CDA en PvdA gestemd om nog weer een jaar geld voor muziekonderwijs beschikbaar te stellen. We zijn erop tegen dat het muziekonderwijs een uitzonderingspositie krijgt ten opzichte van andere culturele instanties en (sport)verenigingen. Vandaar (nogmaals) dat we het college hebben gevraagd om met ALLE verenigingen in gesprek te gaan. We willen hierdoor juist cultuur (inclusief muziek) en sport bevorderen, zoals in ons verkiezingsprogramma en de bestuursovereenkomst staat! 

Het is vreemd en niet eerlijk als er wel gemeenschapsgeld gaat naar een trompettist van een bepaalde muziekvereniging voor muziekonderwijs en dat een piano-leerling of een kind dat dansles heeft niet gesubsidieerd wordt.De muziekverenigingen krijgen sowieso subsidie i.v.m. hun maatschappelijke betrokkenheid (optreden bij Koningsdag, etc.). Elke muziekvereniging krijgt hiervoor standaard € 500,- en € 40,- per lid uit de gemeente Oldebroek. Voor kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen kan in onze gemeente altijd een beroep gedaan worden op het jeugdcultuurfonds en het jeugdsportfonds. 

Arno Hardonk en Berend-Jan Spijkerboer

Labels

« Terug

Reacties op 'Visie ChristenUnie op cultuur en sport (incl. muziekonderwijs).'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.