Samen voor een waardevol Oldebroek

Column2maandag 19 november 2018 19:03

De jaarlijkse begroting is altijd weer het moment om als politieke partij je speerpunten aan te geven. Voor de fractie van de ChristenUnie staat voorop dat we een samenleving willen waarin iedereen mee kan doen. Dat er voor inwoners in kwetsbare omstandigheden die het op eigen kracht niet redden ondersteuning, zorg en waar nodig bescherming beschikbaar is. We vinden het belangrijk dat er in de begroting voor dit soort taken voldoende geld wordt begroot. Ook vinden we het belangrijk dat we zorgzaam omgaan met de wereld die ons in bruikleen is gegeven.

We hebben nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de woningbouw in onze gemeente. We vinden het belangrijk dat er ook voor de toekomst voldoende bouwlocaties beschikbaar zijn. Op een gegeven moment zijn de inbreidingslocatie op, en zijn de beschikbare bouwgronden uitgegeven. We moeten daar op tijd in acteren, een visie ontwikkelen voor de tijd daarna. Wij willen graag dat onze dorpen leefbaar blijven en dan is nieuwbouw, en dan vooral voor jongeren en starters heel belangrijk. Maar ook voor senioren moeten we wat ons betreft nadenken over nieuwe vormen van wonen en daar beleid op maken.

De meerjarenbegroting is voor de jaren 2019 en 2020 sluitend maar voor 2022 is er een tekort van 1,5 miljoen begroot. Vooral veroorzaakt door grote tekorten op de jeugdzorg en wegvallende inkomsten uit de precariobelasting. Dat baart ons zorgen maar is wat ons betreft geen reden tot paniek. We zijn een financieel gezonde gemeente met al jaren woonlasten onder het Nederlands gemiddelde en dat willen we graag zo houden. We zullen moeten bezuinigen en heel snel met ons afvalbeleid aan de slag moeten want de kosten daarvan stijgen dit jaar al met € 30,= per huishouden, we zullen met elkaar het afval meer en beter moeten scheiden. Voldoende uitdagingen om aan te werken. Samen voor een waardevol Oldebroek.

Fractie ChristenUnie Oldebroek

v.l.n.r. Henk van Bergeijk, Engbert Jan Ruitenberg, Henri Wijnne, Eljakim Doorneweerd, Berend-Jan Spijkerboer, Popke Graansma en Arno Hardonk

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
AB 2019 ChristenUnie def.[1470].docx35,3 kBapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdownload
Labels

« Terug

Reacties op 'Samen voor een waardevol Oldebroek'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.