Maidenspeech Arno Hardonk

A. Hardonkwoensdag 21 november 2018 11:59

Tijdens de raadsvergadering van 8 november 2018 was het mijn beurt voor de maidenspeech. Een bijzonder moment waar je als raadslid toch met de nodige spanning naar uitkijkt.

Een maidenspeech (debuutrede) is de eerste toespraak van iemand in een bepaalde functie.

Onderstaand mijn maidenspeech.

Vaststelling  beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022

Voorzitter, al diverse malen heb ik  tijdens de vergaderingen van de commissie Samenleving en Bestuur het woord mogen voeren. Maar hier, achter dit spreekgestoelte, sta ik voor het eerst.

Voor het eerst mag ik namens de fractie van de ChristenUnie het woord voeren. Mijn maidenspeech, ofwel: mijn debuutrede.

Voorzitter, het is voor mij een eer om hier te mogen staan en ik ben me bewust van de verantwoordelijkheid die hierbij hoort. Ik heb er zin in en ik ben dankbaar dat ik mij mag en kan inzetten voor onze mooie dorpen in de prachtige gemeente Oldebroek.  

Maar nu ter zake. Ter vaststelling ligt voor ons het beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022.

Voorzitter, op een zeer transparante wijze is dit beleidsplan tot stand gekomen op de “Oldebroek voor Mekaar” manier. Ik wil het college hier dan ook voor complimenteren. Ook wil ik graag de betrokken ambtenaren bedanken. Zij zijn op een nieuwe manier omgegaan met het tot stand komen van beleid en dat vergt ook van hen lef!

Bijna 250 inwoners, vrijwilligers en professionals leverden in het voorjaar van 2018 hun inbreng en dachten mee over het “recept voor een sociaal en leefbaar Oldebroek”. Ook 44 jongeren dachten mee.

Geconstateerd is dat de tijdens het raadsgesprek van 6 september 2018 aangedragen verbeterpunten grotendeels zijn opgenomen in het voorliggende beleidsplan. Hierdoor is het voorstel nog concreter geworden.

De fractie van de ChristenUnie kan dan ook instemmen met dit voorstel.

Reikhalzend en vol verwachting kijken we uit naar het eerste kwartaal van 2019 waarin de uitvoeringsagenda 2019 zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad.  Dank u voorzitter.

Labels

« Terug

Reacties op 'Maidenspeech Arno Hardonk'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.