Omgevingsvisie

structuurvisie.pngdinsdag 18 december 2018 23:38

In 2021 gaat de nieuwe omgevingswet in. Dat is een wet die alle wetgeving bundelt die over de leefomgeving gaat. De bedoeling van deze wet is dat regels voor ruimtelijke ontwikkeling samengevoegd en vereenvoudigd worden, dat het gemakkelijker wordt om initiatieven (bijvoorbeeld bouwprojecten) te starten en dat er minder regels zullen zijn.

Een eerste stap voor gemeenten om deze wet in te voeren is het formuleren van een omgevingsvisie. In deze visie schrijf je als gemeente op wat voor gemeente je wilt zijn en hoe de leefomgeving eruit moet zien in de toekomst. De gemeente Oldebroek heeft samen met Elburg en Nunspeet als één van de eerste gemeenten in het land zo’n omgevingsvisie gemaakt. De visie is ontwikkeld na gesprekken met inwoners en ondernemers. Deze omgevingsvisie is door de gemeenteraad besproken in de commissievergadering van 28 november jl. Op 13 december zal deze visie worden vastgesteld door de gemeenteraad.


Als ChristenUnie zijn we blij met deze visie. We vinden het mooi dat door de nieuwe omgevingsvisie en de omgevingsplannen, die later ontwikkeld worden, er minder regels zijn voor initiatiefnemers. Het is de bedoeling dat voor initiatiefnemers heel snel duidelijk wordt of een initiatief past in de omgevingsvisie. We hopen dat het daardoor voor inwoners en ondernemers veel gemakkelijker wordt om een initiatief te starten. Daarbij is het wel erg van belang dat initiatiefnemers vanaf het begin de omgeving erbij betrekken en ervoor te zorgen dat er voldoende draagvlak voor een initiatief is.

 

In de omgevingsvisie zet de gemeente Oldebroek in op zes belangrijke thema’s:

  1. Rustige, groene woongemeente
  2. Ieder dorp een aantrekkelijk hart
  3. Een groen, sportief en compleet fiets- en wandelgebied
  4. Werkgelegenheid
  5. Goede bereikbaarheid
  6. Oldebroek klimaatneutraal.

Dit sluit wat ons betreft heel goed aan bij de visie die de ChristenUnie heeft op de omgeving in onze gemeente. Ons verkiezingsprogramma voor de periode 2018-2022 heeft als titel meegekregen ‘Waardevol Oldebroek’. Daarin hebben we uitgesproken dat we willen werken aan een ‘mooi dorp en een betrokken samenleving’. Thema’s als zorg voor iedereen, verkeersveiligheid, duurzaamheid, en wonen en werken in een waardevolle omgeving stonden voor ons centraal. Dit komt wat ons betreft heel mooi tot uiting in deze omgevingsvisie.

De omgevingsvisie is te bekijken via de volgende link: http://www.broplan.nl/OV_Oldebroek/. Het is een aanrader om de verschillende Idee kaarten te bekijken, waarop per kern de ontwikkelrichting is aangegeven.

De omgevingsvisie is een mooie eerste stap op weg naar de omgevingswet. Het is belangrijk om in deze visie op te schrijven wat voor gemeente we willen zijn en waar we naar toe willen. Dit zal nog wel moeten worden uitgewerkt in omgevingsplannen. Dus wat ons betreft is er nog genoeg werk aan de winkel!

Henri Wijnne

Labels

« Terug

Reacties op 'Omgevingsvisie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.