Kapvergunning afgeschaft in Oldebroek

kapvergunning.jfifmaandag 24 december 2018 10:13

In de raadsvergadering van 13 december is de nieuwe bomenverordening vastgesteld. Hiermee is formeel de kapvergunning voor particuliere bomen  in Oldebroek afgeschaft. Inwoners die nu een boom willen kappen kunnen de bomenlijst raadplegen en als de desbetreffende boom hier niet op staat, kan men meteen overgaan tot kap. Inwoners weten nu snel waar ze aan toe zijn en hoeven niet eerst een aanvraag te doen bij de gemeente om een boom te kappen. Dit voorkomt veel ambtelijk werk en voor inwoners veel tijd en geld. 

Voor de fractie van de ChristenUnie gaat hiermee een lang gekoesterde wens in vervulling. We hebben het altijd vreemd gevonden dat er voor een op eigen grond geplante boom, als deze een bepaalde omvang had bereikt er een kapvergunning moest worden aangevraagd, welke dan ook vrijwel altijd werd verleend. Doordat er nu een uitgebreide bomenlijst is opgesteld met beeldbepalende en waardevolle bomen welke we willen behouden bereiken we hetzelfde met minder bureaucratie. 

In de commissievergadering heeft de ChristenUnie nog wel benadrukt dat in de communicatie rondom de nieuwe bomenverordening genoeg aandacht besteed moet worden. Het is namelijk onwenselijk als er binnen onze gemeente straks veel onduidelijkheid zal zijn wat betreft het kappen van bomen. Wij hebben er vertrouwen in dat het college de inwoners op een goede en juiste manier informeert, zodat iedereen straks weet wat wel en niet mag.  

Deze nieuwe verordening is een mooi voorbeeld van Oldebroek voor Mekaar, mede omdat de samenleving meer verantwoordelijkheid krijgt. We hebben er vertrouwen in dat inwoners zelf een goede afweging kunnen maken als het gaat om openbaar groen. De ChristenUnie staat voor deregulering waar het mogelijk is en met deze bomenverordening is daarin weer een stap gezet. Kortom, wij zijn tevreden met deze nieuwe bomenverordening. Voor zowel de gemeente als de inwoners scheelt dit veel tijd en werk.

Labels

« Terug

Reacties op 'Kapvergunning afgeschaft in Oldebroek'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.