ChristenUnie akkoord met aanvullend krediet IKC Zuidwest

vrijdag 24 mei 2019 18:46

De ChristenUnie is tijdens de commissievergadering van donderdag 16 mei akkoord gegaan met het aanvullend krediet van € 955.153,- voor het realiseren van het IKC Zuidwest en als voorfinanciering een extra bedrag van € 68.631,- aan de Stichting Kinderopvang gemeente Oldebroek (SKO) voor haar ruimten in het IKC.

De ChristenUnie heeft al vaker aangegeven een voorstander te zijn van een Integraal Kind Centrum (IKC). In een IKC zijn allerlei voorzieningen, zoals onderwijs (voor leerlingen tot 12 jaar), buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en eventueel een kinderdagverblijf en allerlei andere welzijnsactiviteiten ondergebracht. Een groot voordeel van een IKC is dat er samengewerkt kan worden door voorzieningen met elkaar te delen. Zo kan men bijv. samen gebruik maken van een lokaal wat is ingericht voor bepaalde activiteiten en kan men verschillende disciplines met elkaar delen wat ten goede komt aan beter (passend)onderwijs en betere leef- en leeromstandigheden voor kinderen tot 12 jaar. 

‘IKC Zuidwest’ is een centrum waar de basisscholen De Meidoorn (sinds 1 augustus 2016 gefuseerd met De Klepperbelt) en De Bron een IKC gaan vormen op de huidige locatie van de Bron, waarbij men samenwerkt met SKO (Stichting Kindcentrum Oldebroek). SKO biedt kinderopvang voor hele of halve dagen voor kinderen van 0 – 4 jaar en/of buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 – 13 jaar.  

Door de overspannen marktsituatie v.w.b. scholenbouw kwam de aanbesteding in een impasse; geen enkele aannemer wilde voor het beschikbare bedrag een IKC bouwen. De schoolbesturen, SKO, de ambtenaren en de wethouder zijn na een harmonieus en constructief overleg tot een voorstel gekomen, waarbij allerlei schrapopties zijn besproken. Hierdoor zijn de extra kosten beperkt gebleven tot € 955.153,-. De kapitaallasten hiervan kunnen gedekt worden uit de reserve onderwijshuisvesting, zodat het niet extra op de begroting drukt. Resultaat is een sober en doelmatig gebouw dat voldoet een de wensen die er zijn met betrekking tot de onderwijsvisie en kinderopvang, ook voldoet het aan de eisen van Frisse Scholen Klasse B en aardgasvrij.

De stuurgroep schrijft namens de schoolbesturen in een brief aan de raad: ‘Wij willen niet onvermeld laten dat het overleg met de gemeente en in het bijzonder met wethouder Liesbeth Vos op een uitermate positieve en constructieve wijze is verlopen’. 

Er is en er wordt veel geld geïnvesteerd in de IKC’s binnen de gemeente. De fractie van de ChristenUnie is van harte voor deze investering; het werkt mee aan goede onderwijsomstandigheden die de ontwikkelingskansen van onze kinderen vergroten. 

Namens de fractie van de ChristenUnie,  

Berend Jan Spijkerboer

Labels

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie akkoord met aanvullend krediet IKC Zuidwest'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.