Grond- en veldopstelling van zonnepanelen

Solar energy[34008].jpgvrijdag 27 september 2019 12:12

Het opwekken van stroom met eigen zonnepanelen heeft ondertussen een belangrijke plek verworven in de transitieplannen naar een klimaatneutrale energievoorziening in 2050. Ook in onze gemeente zijn steeds meer woningen van deze ‘schone energie opwekkers’ voorzien. Het beleid van de gemeente is er dan ook op gericht om dit waar mogelijk te stimuleren. 

Nu zijn er ook situaties denkbaar dat het niet mogelijk is om zonnepanelen op het dak van een woning of bedrijfspand te plaatsen. Te denken valt bijvoorbeeld aan: situaties waar de dakconstructie het niet aan kan, het een monumentaal pand is waaraan geen veranderingen mogen plaatsvinden, of omdat het dak door schaduwwerking niet geschikt is voor panelen. 

Op achtererfgebieden van agrarische bouwpercelen was er in die gevallen de mogelijkheid om voor een grondopstelling te kiezen. Maar voor andere initiatieven, waarbij een dak opstelling van de panelen niet mogelijk was, moest er dan eerst een omgevingsvergunning worden aangevraagd, dit met de daarbij behorende procedure, tijd en kosten. Om het plaatsen van zonnepanelen in grond- of veldopstellingen voor eigen gebruik makkelijker te maken komt het college met een nieuw beleidskader. 

Door het opnemen van het hiervoor genoemde beleidskader in een paraplubestemmingsplan, een overkoepelende regeling die (als het ware) bovenop de huidige bestemmingsplannen wordt gelegd, zal het eenvoudiger worden om een grond- of veldopstelling te realiseren. Maar vooral ook belangrijk: hierdoor zullen de leges-kosten van het realiseren van zo’n opstelling drastisch omlaaggaan. Omdat er een aantal stappen niet meer genomen hoeft te worden, dit omdat deze in het nieuwe beleidskader dan al geregeld zijn, gaan de kosten voor een aanvraag omgevingsvergunning voor deze opstellingen met minimaal € 543,10 omlaag. 

De informerende nota die het college hierover heeft geschreven hebben we in de commissie ruimte en leefomgeving van dinsdag 10 september besproken. De fractie van de ChristenUnie kan instemmen met het voornemen van het college. Het beleidskader is voldoende onderbouwd en er zijn ook voldoende randvoorwaarden en toetsingskaders opgenomen om te voorkomen dat er een ongewenste wildgroei van zonnepaneelopstellingen ontstaat. 

Maar het college wil niet alleen van ons weten wat wij ervan vinden, ook u mag er wat van zeggen. Het beleidskader komt vanaf 2 oktober ter inzage te liggen zodat ook u er kennis van kunt nemen en er eventueel inhoudelijk op kunt reageren. Houd daarvoor de bekendmakingen in de gaten op de website van www.oldebroek.nl en de gemeentepagina in de huis-aan-huiskrant. 

Na de verwerking van de eventuele zienswijzen komt het beleidskader terug naar de raad om deze dan (al dan niet gewijzigd) vast te stellen. 

Fractie ChristenUnie Oldebroek

 

Labels

« Terug

Reacties op 'Grond- en veldopstelling van zonnepanelen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.