Volop kansen voor toerisme in Oldebroek

Gerrit.jpgzaterdag 02 november 2019 15:20

Onlangs heeft de rekenkamercommissie een rapport gepresenteerd over het toeristisch beleid in de gemeente Oldebroek. Daarin werden enkele aanbevelingen gedaan door de rekenkamercommissie waar kansen en leerpunten liggen voor de gemeente Oldebroek. Zo is het nodig dat er vanuit het college en de raad een visie komt op toerisme, deze zal moeten worden vastgesteld in samenwerking met de toeristische sector.

Wij herkennen ons in de conclusie dat er weinig beleid is in de gemeente wat betreft toerisme en zijn dan ook positief om hier een visie over te gaan ontwikkelen. Uiteraard willen we deze visie met veel partijen vaststellen. Denk daarbij niet alleen aan de toeristische sector, maar ook aan ondernemers en uiteraard de inwoners van de gemeente. Wij zien ook kracht in de sport, want sport is de kracht van onze gemeente. Het verenigingsleven is een heel belangrijke pijler van onze gemeente en daar zien wij ook kansen voor het toerisme. Daarom moeten we ook de sportverenigingen betrekken bij het ontwikkelen van deze visie. 

Wij willen dat er wordt gekeken naar wat iedereen mist in de gemeente, waar liggen volgens de inwoners kansen voor ons? Wij zijn echter ook van mening dat we niet een toeristische trekpleister moeten worden, want Oldebroek draagt ook rust en stilte uit. Dat is essentieel om te behouden. Daarnaast is het goed om te benoemen dat wij wel een bovengemiddelde groei kennen wat toerisme betreft. 

In het bestuursakkoord staat aangegeven dat recreatie bijdraagt aan de leefbaarheid en duurzaamheid van het buitengebied en verderop is te lezen dat het van belang is dat er een balans wordt gevonden tussen diverse gebruikers en activiteiten. Een deel van het aanbod voor toeristen is uiteraard ook aan de inwoners en ondernemers zelf en wij willen hen dan ook oproepen om vooral met initiatieven te komen.  

We hebben voorgesteld om de toeristenbelasting te verhogen en we doen recht aan de sector om een gedeelte van deze extra inkomsten te gebruiken om te ondersteunen en faciliteren. Daarnaast hebben we bijna 1 miljoen in het structuurfonds Mulligen wat na de uitspraak van de Raad van State toch wel zeker lijkt om te besteden aan projecten.

Er is dus geld beschikbaar, volgens ons is het dan ook heel belangrijk om een goede visie en uitvoeringsagenda op te stellen, dan kunnen we onderbouwd en afgewogen besluiten waarin we willen investeren. 

Kort daarna volgde de ledenvergadering van de ChristenUnie Oldebroek. We kwamen samen in de kantine op de camping “De Lijsterbes” te Oldebroek van Gerrit en Ina Mulder. Gerrit gaf aan dat na 10 jaar hard werken er nu een goede bezetting is van het kampeerterrein en hij graag zou willen uitbreiden met een aantal camperplaatsen en ook toestemming om de camping in de wintermaanden geopend te hebben. Ook zou hij graag een betere bewegwijzering naar de camping zien in het dorp.

Inspelen op nieuwe ontwikkelingen was ook de boodschap van de presentatie van Sam Janssen, regiocoördinator van Visit de Veluwe. Hij schetste de enorme groei van toerisme die mogelijk was op de Veluwe en dus ook in Oldebroek. De verhoging van de toeristenbelasting (ook in Oldebroek) ziet hij niet als een bedreiging. Het biedt ook kansen zeker nu in Oldebroek een deel van de verhoging weer besteed zal worden aan toeristische projecten in onze gemeente. Ondernemers moeten plannen ontwikkelen die dan op financiële ondersteuning van de gemeente kunnen rekenen.

Labels

« Terug

Reacties op 'Volop kansen voor toerisme in Oldebroek'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.