Nieuwe norm (column)

Column2vrijdag 06 december 2019 11:53

Iedereen heeft zijn eigen normen en waarden. Deze kunnen door de jaren heen veranderen. Neem bijvoorbeeld roken in gezelschap, jaren geleden vonden we dat normaal. We kunnen het ons nu toch niet meer voorstellen. Maar ook in het omgaan met onze leefomgeving zien we een verandering. De tijd dat alles niet op leek te kunnen, het ongebreideld consumeren, is voorbij. Al lijkt nog niet iedereen zich hiervan bewust.

Schoon water, schone lucht en natuur zijn gemeenschappelijke bronnen waar we eindeloos gebruik van hebben gemaakt. In ons overvolle Nederland lijken we tegen grenzen aan te lopen. Steeds meer mensen ervaren overlast van lawaai en fijnstof wat we ongemerkt met elkaar veroorzaken. Maar ook overlast door individualistisch ‘hufterig’ gedrag zoals afvaldumping.

Schone lucht, schoon water en gezonde bodems zijn een basisvoorwaarde voor gezonde natuur en gezonde mensenlevens. En vervuiling schaadt zowel de natuur als mensen. Het is de wettelijke taak van de overheid het algemeen belang te beschermen door grenzen te stellen aan zulke vervuiling.

We voelen allemaal aan dat de balans in onze samenleving zoek is. In hoe we omgaan met elkaar maar ook hoe we omgaan met de Schepping. Dus moeten we iets doen.

Voor de ChristenUnie staat voorop dat we ons verantwoordelijk voelen voor Gods schepping maar ook hoe we omgaan met elkaar en zorg bieden aan hen die kwetsbaar zijn. We zullen daar de komende tijd ook in Oldebroek keuzes in moeten maken. Dat betekent concreet verantwoord omgaan met energiegebruik en beter afval scheiden. We zullen daar richting in moeten kiezen en afspraken over moeten maken.

Nog veel mooier zou het zijn dat we met elkaar beseffen dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben ook in het omgaan met en het gebruik van onze leefomgeving. Dat de nieuwe norm ook in deze zaken wordt; niet het eigen belang maar ons gezamenlijk belang.

Fractie ChristenUnie Oldebroek

v.l.n.r. Henk van Bergeijk, Engbert Jan Ruitenberg, Henri Wijnne, Eljakim Doorneweerd, Berend-Jan Spijkerboer, Popke Graansma en Arno Hardonk

Labels

« Terug

Reacties op 'Nieuwe norm (column)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.