Geen grote vertraging in projecten door PAS en PFAS in Oldebroek

zaterdag 07 december 2019 21:17

We horen en lezen in de media dat er veel (bouw)projecten in Nederland stil liggen door een uitspraak van de Raad van State over de vernietiging van het ‘Programma Aanpak Stikstof’(PAS) en door toepassing van strikte PFAS-normen.

 In antwoord op de door de ChristenUnie gestelde vragen schrijft het college: “Op dit moment lijkt het erop dat de projecten die tot uitvoering gaan, geen problemen ondervinden bij het aspect stikstofproblematiek.” Het college meldt verder dat het zich zeer bewust is van de ernst van de stikstofproblematiek en heeft daarom hiervoor een werkgroep PAS ingesteld. Deze werkgroep volgt de ontwikkelingen nauwlettend, heeft overleg en afstemming met de Omgevingsdienst Noord Veluwe en de provincie, en adviseert bij lopende (vergunning)aanvragen en projecten binnen de gemeente Oldebroek. Veelal kan gebruik worden gemaakt van de zogenoemde AERIUS Calculator, een rekentool waarmee de stikstofdepositie op een natuurgebied van een nieuw of uitbreidingsproject kan worden berekend. De eerste berekeningen voor het vestigen van onder andere bedrijven op het bedrijvenpark H2O hebben als uitkomst dat de gevraagde vergunningen kunnen worden verleend.

Wat betreft de PFAS-normen schrijft het college: “Er zijn stagnaties gesignaleerd, maar nog niet dat het vastloopt.” De Gelderse gemeenten hebben de afgelopen maanden de PFAS-concentraties van alle beschikbare bodemonderzoeken en partijkeuringen verzameld. Uit de analyse van deze gegevens blijkt dat de normen voor het landelijk gebied iets verhoogd kunnen worden ten opzichte van de normen uit het tijdelijk handelingskader. Het gevolg van vaststelling van deze verhoogde normen is dat 80 procent van het grondverzet kan doorgaan zonder dat het gebied extra belast wordt met PFAS.

Inmiddels zijn de landelijke normen voor PFAS iets opgetrokken en lijkt er weer iets meer ruimte voor grondtransport. De problematiek is echter nog lang niet opgelost en alles vergt enorm veel administratieve rompslomp en zorgt voor vertraging.

Als fractie van de ChristenUnie vinden we het belangrijk dat onze natuur en leefomgeving beschermd worden. De volksgezondheid mag nooit inzet worden van een economische afweging maar wel alles in gezonde proporties.

We zijn blij dat in Oldebroek alle activiteiten min of meer door kunnen gaan. Mocht u wel tegen problemen aanlopen dan horen we dat als fractie van de ChristenUnie graag op: https://oldebroek.christenunie.nl/contact  Voor specifieke  vragen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Veluwe ODNV: https://www.odnoordveluwe.nl

Labels

« Terug

Reacties op 'Geen grote vertraging in projecten door PAS en PFAS in Oldebroek'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.