Precariobelasting en Vitens

Douchekraanmaandag 23 december 2019 19:05

Vanaf 2016 heft gemeente Oldebroek precariobelasting van Vitens voor het waterleiding netwerk. We hebben indertijd als raad dit besluit genomen op juridisch advies. Er werd ons verteld dat we sterker zouden staan in andere beroepszaken op precariobelasting. We gaan er vooralsnog maar vanuit dat dit zal blijken. We wisten dat Vitens deze belasting zou doorbereken aan onze inwoners en daarom hebben we toen tegelijkertijd besloten om dit te compenseren en dat is ook gebeurd. Vitens heeft de rechtszaak tegen gemeente Oldebroek gewonnen voor de aanslagen van 2016 en 2017, we kunnen dan ook helemaal instemmen met het voorstel van het college om ook te stoppen met het compenseren. Daarover waren we het in de commissievergadering ook helemaal eens en had het ook een B-onderwerp kunnen worden in de raad.

Maar daar is wat de ChristenUnie betreft de kous niet mee af, want de gemeente heeft inmiddels de ten onrechte opgelegde precariobelasting terugbetaald aan Vitens. Maar er is ook nog een mogelijk aanvechtbare belasting voor 2018 opgelegd. Al met al heeft Vitens een aanmerkelijk bedrag wat haar niet toekomt. In de commissievergadering hebben we erop aangedrongen bij het college om in gesprek te gaan met Vitens om te zorgen dat dit geld wat Vitens niet toekomt, of bij de gemeente of bij onze inwoners terugkomt.

In de raadsvergadering van 12 december bleek dat het college inmiddels dezelfde mening is toegedaan. In een informerende nota schrijven ze ons dat er meerdere scenario’s denkbaar zijn om het betwiste geld terug te krijgen en dat ze proberen scenario 2 uit te voeren, daar staat: “Vitens eist 2018 niet terug en betaalt een deel van de precariobelasting aan de inwoners terug. Bij dit scenario zijn de kosten voor Vitens nihil en wordt de gemeente deels gecompenseerd.” Dat scenario heeft ook onze voorkeur.

We hebben er wel op aangedrongen om te proberen dit in goed overleg met Vitens te bereiken zodat we niet nog weer juridische kosten hoeven te maken. Al met al is het niet meer dan rondpompen van geld geweest met de daaraan verbonden kosten. Het enige voordeel wat erover blijft als scenario 2 kan worden uitgevoerd is dan dat onze inwoners er een klein bedrag aan over houden.

Labels

« Terug