Grip op ‘eigen’ grond (Column)

woensdag 04 maart 2020 13:57

We leven met elkaar in een heel mooi land waar veel zaken goed geregeld zijn, maar waar we ook steeds meer willen en moeten. De ruimte voor dat alles is beperkt, dat vraagt om keuzes. Zo vinden we het allemaal belangrijk dat er voldoende woningen beschikbaar zijn. De discussie over hoeveel woningen we de komende jaren moeten bouwen voeren we regelmatig. Door de krapte op de woningmarkt zien we steeds meer dat woningen gekocht worden door ‘mensen van buiten’. Daar is niets mis mee, maar als we voldoende woningen beschikbaar willen hebben voor onze eigen inwoners zal er meer gebouwd moeten worden. We denken dan vooral aan starters- en seniorenwoningen maar ook aan woningen voor speciale doelgroepen. Er zijn nog verschillende bouwlocaties beschikbaar in onze gemeente maar we vinden het belangrijk om alvast na te denken over locaties waar in de toekomst woningbouw mogelijk is. 

Een andere grote ruimtevraag zal de komende jaren ontstaan door de energietransitie. De landelijke overheid heeft een plan opgetuigd de zgn. Regionale Energie Strategie wat de komende jaren over Nederland wordt uitgerold. In dertig RES-regio’s moet worden besloten waar wind- en zonneparken moeten komen. Oldebroek is ingedeeld in regio Noord-Veluwe (Harderwijk tot Hattem). De eerste concept kaarten zijn al klaar. We moeten in rap tempo, keuzes maken waar in Oldebroek deze parken zouden kunnen komen. Kijk eens op: https://www.regionale-energiestrategie.nl/kaart+doorklik/noord+veluwe

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de gemeente geen afwachtende houding aanneemt ten aanzien van bovengenoemde ‘ruimtevragers’. Als de mogelijkheid zich voordoet, kan het verstandig zijn om gronden strategisch aan te kopen. We moeten als gemeente geen ontwikkelaar worden maar wel zorgen dat we zeggenschap houden. Op deze manier willen we voorkomen dat allerlei bedrijven hier grond opkopen, de winsten opstrijken en ons met de lasten laten zitten. Grip houden op ‘eigen’ grond, dat wordt nog een flinke opgave.

Fractie ChristenUnie Oldebroek

v.l.n.r. Henk van Bergeijk, Engbert Jan Ruitenberg, Henri Wijnne, Eljakim Doorneweerd, Berend-Jan Spijkerboer, Popke Graansma en Arno Hardonk

Labels

« Terug

Reacties op 'Grip op ‘eigen’ grond (Column)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.