ChristenUnie treft doel

muziekleszaterdag 07 maart 2020 17:56

De ChristenUnie is tijdens de afgelopen raadsvergadering tot haar doel gekomen m.b.t. het door de raad aangenomen voorstel van het college over ‘de scenario’s extra middelen sport en cultuur’.

Het college stelde tijdens de afgelopen raadsvergadering van 5 maart voor om de subsidies voor sport en cultuur jaarlijks te indexeren met het inflatiepercentage. Verder staat er in het voorstel dat - met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 - een bedrag van structureel € 38.000,- per jaar beschikbaar wordt gesteld. Dit bedrag wordt verdeeld door € 15.000,- meer te besteden aan sport en € 15.000,- voor muziekonderwijs plus een extra bedrag van € 8.000,- voor muziekverenigingen voor hun bijdrage aan het project ‘Meer muziek in de klas’. 

Waarom is de ChristenUnie zo tevreden over het aangenomen voorstel? De ChristenUnie heeft in haar verkiezingsprogramma staan dat ieder kind de gelegenheid moet hebben om aan sport en/of cultuur te doen en dat komt heel goed terug in het voorstel van het college. De ChristenUnie wil niet dat het niveau van de sport of de cultuur het primaire doel is. Het gevaar hierbij is namelijk dat bijv. kinderen die minder of anders getalenteerd zijn buitengesloten worden en daardoor niet aan sport of cultuur kunnen doen en vervolgens het doel missen: meedoen is wat ons betreft belangrijker dan winnen. De meerwaarde van sport en cultuur ligt meer bij expressie; het kan en moet eigenlijk bijdragen aan het geluk, het welzijn van het individu, van de groep en van de maatschappij in zijn geheel. Verder heeft sport en cultuur wat betreft de ChristenUnie een preventief karakter en kan het ten goede komen aan vroeger signaleren van psycho-sociale problemen bij bijv. kinderen en jongeren. Daarbij mag een vereniging overigens best beter worden van een bepaalde subsidie. 

Het geld voor cultuur is bedoeld voor het zogenaamde project ‘Meer muziek in de klas’. Dit project biedt ieder kind (op welke Basisschool dan ook) de kans om in aanraking te komen met muziek (dus cultuur) en ook dat ieder kind leert wat de meerwaarde is van cultuur. Het project ‘Meer muziek in de klas’ wordt aangeboden door de overheid in samenwerking met het Primair Onderwijs (de Basisschool) en de plaatselijke muziekverenigingen. De muziekverenigingen krijgen voor hun bijdrage een vergoeding. Kijk voor meer informatie over ‘Meer muziek in de klas’ op: https://www.meermuziekindeklas.nl/nl/ 

De ChristenUnie vindt dat het cultuuraanbod in onze gemeente wel breder mag dan het aanbod van bijv. ‘Meer muziek in de klas’. We hebben daarom het college gevraagd om – na de evaluatie van het project – een cultuurvisie samen te stellen. Het college heeft toegezegd om dit eind 2021 te realiseren. 

We zijn uiterst content met het onderdeel sport in het voorstel. We zijn blij dat de subsidies voor de sport vanaf nu ook geïndexeerd worden, de kosten voor de clubs stijgen immers ook elk jaar.  De extra € 15.000,= voor de sport is opgedeeld in drie posten.  1. De activiteitensubsidie wordt iets verhoogd, elke sportclub krijgt nu € 500,= plus € 15,= per lid. 2. Iedere vereniging met een eigen accommodatie krijgt nu geld voor onderhoud en instandhouding van de basisvoorzieningen op hun complex (dit was voorheen niet het geval). Dat betekent dat de ATB-vereniging, de Skeelerclub Oldebroek, De Heuvelruiters en PSV Noord Veluwe daar nu ook subsidie voor krijgen. 3. De gemeente zal middelen beschikbaar stellen voor ondersteuning bij het opleiden van kader en vrijwilligers, de zogenaamde deskundigheidsbevordering. Er wordt steeds meer gevraagd van de verenigingen, denk alleen al aan het begeleiden van allerlei doelgroepen, daarom zien we dit ook als een goede investering. 

De ChristenUnie is blij dat, ondanks de lastige financiële positie, er ruimte in de begroting is gevonden om extra middelen beschikbaar te stellen voor sport en cultuur en heeft dan ook van harte ingestemd met het voorstel.

Labels

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie treft doel'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.