Vernieuwd perspectief (Column)

Column2woensdag 03 juni 2020 08:48

We leven met elkaar in een bijzondere tijd. Het coronavirus heeft onze vaste waarden aan het wankelen gebracht. Voor veel mensen en bedrijven is het perspectief in enkele maanden totaal veranderd. Van gezond ineens ziek of nog erger, van trouwplannen naar uitstel, van een gezond bedrijf ineens in stand overleven. Ook voor de gemeentelijke overheid is het schakelen. Waar de nadruk eerst lag op inperken van de ziekte en de emotionele gevolgen die ziekte en verdriet door overlijden heeft veroorzaakt, komen we nu ook uit bij de financiële gevolgen.

We ontwaken langzaam in een nieuwe economische werkelijkheid die onze (financiële) agenda de komende jaren gaat beheersen. De ChristenUnie is van mening dat we snel moeten handelen om waar mogelijk de economische impact te beperken. Eén van de mogelijkheden is naar onze mening het versnellen van woningbouwprogramma’s.

Daarom hebben we in de laatste raadsvergadering een motie ingediend om locatie Oldebroek West III versneld in ontwikkeling te brengen. Dat heeft in onze beleving alleen maar voordelen; 1. De gemeente heeft de grond in eigendom, we kunnen dus snel handelen. 2. Werkgelegenheid wordt naar voren gehaald, dat is voor alle bedrijven welkom in deze tijd. 3. Deze grond heeft een lage boekwaarde waardoor deze uitstekend geschikt is voor bouwen van sociale (huur)woningen en tevens goed voor de gemeentekas. 4. Meer aanbod van (betaalbare) woningen waar schreeuwend behoefte aan is.

We beseffen dat dit om materiële zaken gaat, die belangrijk zijn en waar we ons mee bezig moeten houden. Maar deze crisis heeft ons ook stil gezet en de werkelijke waarden in het leven weer laten zien. We hebben de belofte van Jezus dat Hij erbij is, ons nooit in de steek laat. Hij kondigt een nieuwe dag aan waarop het niet langer donker is. Ziekte en angst hebben niet het laatste woord. Wij putten daar moed uit en dat geeft ons perspectief.

Fractie ChristenUnie Oldebroek

v.l.n.r. Henk van Bergeijk, Engbert Jan Ruitenberg, Henri Wijnne, Eljakim Doorneweerd, Berend-Jan Spijkerboer, Popke Graansma en Arno Hardonk

Labels

« Terug

Reacties op 'Vernieuwd perspectief (Column)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.