Lokaal Preventie- en Sportakkoord voor een gezonder Oldebroek

team-2444978_1920.jpgdonderdag 04 juni 2020 15:57

Donderdag 14 mei zijn we in de commissievergadering Samenleving & Bestuur geïnformeerd over het Lokaal Preventie- en Sportakkoord Gezond Oldebroek. Het akkoord is ondertekend door bijna 20 lokale partners. Dit geeft wel aan dat het breed gedragen en succesvol akkoord is geworden.

Aanleiding voor dit Preventie- en Sportakkoord Gezond Oldebroek was een motie wat door de fractie van de ChristenUnie is ingediend tijdens de raadsvergadering van 13 december 2018. De fractie van de ChristenUnie riep met de motie het college op om in de lijn van het Nationaal Preventieakkoord, zich optimaal in te zetten om in 2019 te komen tot een Preventieakkoord met lokale partners zoals sportclubs, horeca, scholen en ondernemers. Ondanks de minimale steun (alleen ABO was voor) werd de motie aangenomen. We zijn blij met de uitwerking van de motie; het is een waardig en in potentie een constructief lokaal Preventie- en Sportakkoord voor een gezonder gemeente Oldebroek geworden!

De ambitie is uitgesproken om als gemeente Oldebroek met vertegenwoordigers van organisaties op het gebied van ‘Zorg & ondersteuning, ‘Leren en ontwikkelen’, ‘Ontmoeten en bewegen’ en ‘Ondernemen’ te streven naar een Gezond Oldebroek anno 2040. Een Gezond Oldebroek is een gemeente waar o.a. ‘Kinderen een goede start maken en daar hun leven lang profijt van hebben’ ‘Actieve volwassenen fit hun pensioen ingaan’, ‘Ouderen veel gezonde levensjaren hebben en zo lang mogelijk meedoen in de samenleving’, etc.

Onderdeel van het Lokaal Preventie- en Sportakkoord Gezond Oldebroek is o.a. het lokaal sportakkoord Oldebroek. Dit onderdeel is ondertekend door:
- De Basisscholen, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), zorgaanbieder Careander.
- Gewoon Samen Doen (organiseert activiteiten voor kinderen/jongeren met ASS en/of een verstandelijke-/ lichamelijke beperking), Goed Bezig Oldebroek.
- Jan Oosterbroek (River-side-racing), ATB-Oldebroek, Volleybalvereniging Blauw-Wit, gymnastiekvereniging OLVO, korfbalvereniging Rood-Wit, Wezepse Tennis Club (WTC), Bootcamp Oldebroek, atletiekvereniging de Gemzen, gymnastiekvereniging OLVO, korfbalvereniging Rood-Wit en de voetbalverenigingen NVB, WHC, OWIOS, en VSCO ’61.
- De Akker fysiotherapie en Bureau Hanze.

Het is voor iedereen niet makkelijk om gezonde keuzes te maken. Hiervoor is het belangrijk dat er intensieve samenwerking is tussen de gemeente Oldebroek en de lokale partners. Men wil slimme verbindingen leggen tussen bestaande en nieuwe activiteiten. Verder is de intentie uitgesproken om te zorgen voor een heldere communicatie over positieve gezondheid, preventie en een gezonde leefstijl. De ChristenUnie is blij dat allerlei lokale partners de noodzaak inzien van een Preventie- en Sportakkoord Gezond Oldebroek. Hopelijk leidt bovenstaande ambitie en akkoord werkelijk tot ‘een super Gezond Oldebroek anno 2040’.

Labels

« Terug