College Gemeente Oldebroek stelt stikstofbeleid vast

tractor-3382681_1920.jpgdonderdag 09 juli 2020 12:09

Afgelopen commissievergadering hebben we als gemeenteraad het stikstofbeleid van de gemeente Oldebroek besproken. Dit stikstofbeleid is door het college vastgesteld naar aanleiding van de stikstofproblematiek. Als fractie van de ChristenUnie zijn wij blij dat het college dit zo voortvarend heeft opgepakt. 

In dit beleid is er op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen gekozen voor een pragmatische aanpak. Dit houdt in dat bij het ontwikkelingen van relatieve kleine initiatieven (minder dan twee woningen) er geen stikstofberekening wordt aangevraagd.  Wat ons betreft is dat een prima aanpak. Juridisch lijkt dit te mogen en hierdoor hoeven er voor kleine initiatieven geen dure onderzoekskosten worden gemaakt bij het berekenen van de mogelijke stikstofuitstoot.

Naast deze oplossing voor de ruimtelijke initiatieven is er in het beleid ook aandacht voor wat de stikstofproblematiek betekent voor onze boeren en ons buitengebied. We hebben gezamenlijk als raad in januari een motie ingediend ‘Oldebroek voor de boeren’. Bij de bespreking hiervan hebben we als fractie van de ChristenUnie aangegeven dat we de stikstofuitstoot wel degelijk als een groot probleem zien en dat het grootschalig produceren en consumeren van ongeveer de laatste 50 jaar in onze ogen niet houdbaar is. We hebben de verantwoordelijkheid om de aarde bewoonbaar te houden voor onze kinderen, kleinkinderen en generaties daarna. We zien deze stikstofproblematiek als een gezamenlijke uitdaging. En zeker niet alleen een van de boeren.

Oldebroek heeft een prachtig buitengebied, gemaakt en grotendeels onderhouden door boeren. Door die boeren wordt al veel inspanning geleverd als het gaat om natuurbeheer en weidevogelbescherming. Het is voor de leefbaarheid van het buitengebied absoluut van belang dat deze boeren daar hun boterham kunnen blijven verdienen. Nog meer druk door de stikstofproblematiek is een bedreiging voor de sector en daardoor ook voor de leefbaarheid van het buitengebied. Het is belangrijk dit geluid op alle niveaus waar besluiten worden genomen, kenbaar te maken.

Wij vinden het daarom belangrijk dat de inzet van de gemeente Oldebroek steeds gericht zal zijn op de leefbaarheid van ons buitengebied, waarbij er in het bijzonder gelet wordt op de toekomst van de agrarische sector. Wat gebeurt er met ons mooie buitengebied als bijvoorbeeld Lelystad Airport stikstofruimte nodig heeft en onze boeren opkoopt? Wij vinden dat een reëel gevaar en een bedreiging voor de agrarische sector en daaraan gekoppeld  de leefbaarheid van ons buitengebied 

Onlangs heeft provincie Gelderland besloten om extern salderen voorlopig niet toe te staan, dit om praktijken zoals hier net geschetst te voorkomen. Wat ons betreft een verstandig besluit. Onze inzet is dat we de intentie hebben om boeren te behouden, dat de stikstofrechten niet weggekocht kunnen worden en dat het buitengebied leefbaar blijft. We hebben het college opgeroepen hier voortdurend aandacht voor te blijven houden.

Labels

« Terug