Een toekomstbestendig Meidoornplein

Mplein foto def.jpgmaandag 13 juli 2020 14:10

Tijdens de raadsvergadering in december kreeg de gemeenteraad een voorstel voor het Meidoornplein in Wezep. De raad was echter van mening dat dit voorstel onvoldoende inhoud en veel open einden had en heeft het college toen verzocht om met een herzien voorstel te komen. Over dit voorstel, met daarin een voorkeursvariant, is onlangs door de commissie gesproken. De geplande werkzaamheden kunnen verder uitgevoerd worden nu de commissie unaniem heeft ingestemd en het als B-stuk op de raadsagenda kwam te staan.

Het college heeft de kritiekpunten die werden meegegeven ook serieus genomen. In december diende onze fractie een amendement in met daarin het verzoek aan het college om diverse randvoorwaarden te hanteren. Deze zijn door het college meegenomen en verwerkt in drie verschillende varianten. Deze hebben voorgelegen in De Huiskamer en inwoners hebben hier hun visie op kunnen uiten. De positieve- en negatieve punten zijn meegenomen door het college en die heeft op hun beurt een voorkeursvariant samengesteld.

De te ontstane flessenhals bij de Clematisstraat was onze grootste zorg en hier lijkt dan ook een oplossing voor gevonden. De Plus kan op gewenste wijze uitbreiden, aangezien de parkeerplaats naast de Kruidvat verdwijnt. Hier zal een laad- en losstrook komen voor vrachtwagens. Daarnaast wordt verwacht dat er na realisatie van de plannen minder gebruik gemaakt wordt van de Clematisstraat. De Meidoornstraat en Callunastraat zullen aantrekkelijker gemaakt worden voor autoverkeer. De focus bij de Clematisstraat zal echter liggen bij de fietsers. Fietsers moeten hier een prominente rol krijgen en het autoverkeer moet gedemotiveerd worden om hier hard te rijden. Wij hebben er bij het college op aangedrongen dat de flessenhals (en overige verkeerspunten) na realisatie in de gaten gehouden wordt en daarbij de toezegging gekregen dat er maatregelen genomen worden als blijkt dat de verkeerssituatie onveilig is.

Het college kon ons ook vertellen dat er al gesproken werd met een horecaondernemer voor de nieuwe horecalocatie. Goed nieuws, aangezien dit ook een wens is van inwoners. Zoals wij eerder al benoemden is de ontwikkeling van het Meidoornplein een stimulans voor inwoners en ondernemers. Daarnaast krijgt het Meidoornplein straks meer parkeerplekken, een frisse uitstraling en minder lege panden. Wij hopen met de afronding van fase 2 op een mooi, veilig en toekomstbestendig winkelcentrum.

Labels

« Terug