Politiek is keuzes maken (Column)

Column2donderdag 08 oktober 2020 19:46

We wonen met elkaar in een heel mooi stukje Nederland. Voor de meeste mensen is het goed wonen, werken en leven in Oldebroek en dat willen we graag zo houden. Over hoe we dat doen en wat we willen voor de toekomst en wat dat dan mag kosten beslist de politiek. Alle partijen maken vanuit hun eigen ideaalbeeld daarin keuzes.

Maar hoe ziet dat ideaalbeeld er dan uit en hoe vertaal je dat in de lokale politiek? Als fractie van de ChristenUnie houden we met enige regelmaat inspiratiebijeenkomsten. We weten ons verbonden door de liefde voor onze Here Jezus Christus. Het mediteren over Zijn leven en sterven geeft ons inspiratie en een richtsnoer voor onze keuzes. Met vallen en opstaan proberen we daar invulling aan te geven.

Op onze laatste ledenvergadering hebben we met elkaar van gedachten gewisseld over het thema duurzaamheid en christen-zijn. Hoe gaan we om met de schepping en wat leert ons de bijbel daarover maar ook over duurzaamheid als een levenshouding. Wat is echt van waarde in ons leven? De plotselinge Lock-down i.v.m. corona heeft velen aan het denken gezet. Waar economie vaak leidend was, werden er belangrijkere waarden in het leven ontdekt. We denken daarom ook dat economie, milieu en sociale aspecten veel meer als gelijkwaardig moeten worden beschouwd. Interessante discussies die waardevol zijn voor ons persoonlijk maar ook voor onze politieke visie.

De politiek is geen clubje mensen dat alle wijsheid in pacht heeft. We vinden het belangrijk zoveel mogelijk mensen daarbij te betrekken. Daarom gaan we ook regelmatig op werkbezoek om te horen en te zien al is dat op dit moment met de corona wat lastig. Bent u geïnspireerd geraakt en wilt u meedenken of misschien wel meebeslissen (over 1,5 jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen) neem dan contact op met onze fractie of bestuur.

Wij putten daar moed uit en dat geeft ons perspectief.

Fractie ChristenUnie Oldebroek

v.l.n.r. Henk van Bergeijk, Engbert Jan Ruitenberg, Henri Wijnne, Eljakim Doorneweerd, Berend-Jan Spijkerboer, Popke Graansma en Arno Hardonk

Labels

« Terug

Reacties op 'Politiek is keuzes maken (Column)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.