Visie ChristenUnie op Afvalbeleid

vehicle-3327066_1280.pngwoensdag 04 november 2020 14:43

Met ingang van 1 januari 2021 wordt in Oldebroek het systeem van betalen voor afval gewijzigd. We produceren met elkaar veel te veel afval en dat moet omlaag. De kosten voor de afvalinzameling stijgen de laatste jaren enorm vooral doordat er een flinke belasting wordt geheven op te veel en niet gescheiden afval.  We gaan over op diftar. Diftar betekent dat er bij de afvalinzameling niet door iedereen een vast bedrag betaald wordt, maar dat er naast een vast bedrag ook een bedrag is per keer dat de grijze container aan de weg gezet wordt. Als je de container minder vaak aanbiedt betaal je dus minder. Een stimulans voor iedereen om zo min mogelijk afval te produceren. Goed voor het milieu en goed voor de portemonnee.

Afgelopen commissievergadering is het doelgroepenbeleid bij de invoering van diftar besproken. Bij het doelgroepenbeleid wordt vastgesteld of er voor bijzondere doelgroepen speciale afspraken worden gemaakt met betrekking tot de invoer van diftar. Er is gekeken naar:

  • De minima
  • Grote gezinnen
  • Mensen met een medische indicatie.

Het voorstel van het college is dat inwoners met een inkomen rond het wettelijke sociaal minimum kwijtschelding van het vastrecht en de kwijtschelding van 20 aanbiedingen kunnen aanvragen.  Inwoners met een medische indicatie kunnen gratis een extra grijze container aanvragen. Deze is speciaal en alleen voor het medische afval. Voor grote gezinnen is er gekozen om geen extra compensatie in te voeren, omdat alle gezinnen hun afval moeten scheiden en ook grote gezinnen kunnen profiteren als zij minder afval produceren.

De fractie van de ChristenUnie steunt het voorstel van het college. We vinden het belangrijk dat Inwoners met een inkomen rond het wettelijke sociaal minimum op hetzelfde niveau gecompenseerd worden als wat nu het geval is maar dat ook zij een prikkel krijgen om het afval beter te scheiden. Voor mensen met een medische indicatie, met mogelijk veel afval van bijvoorbeeld incontinentiemateriaal, vinden we het belangrijk dat zij niet extra belast worden voor het ongewenste afval. We denken wel dat het belangrijk is om erop toe te zien dat de extra container die door mensen met een medische indicatie kan worden aangevraagd niet gebruikt wordt voor ander afval.

Daarnaast hebben we het college op geroepen te blijven communiceren over de invoering van diftar. Er zijn veel vragen over van inwoners, met name over het inzamelen van plastic. Voor meer informatie kunt u ook kijken op https://www.oldebroek.nl/Onderwerpen/Afval/Diftar

Labels

« Terug