ChristenUnie wil meer geld voor gemeenten

visual+digitaal+partijcongres+21+november+2020+-+banner.pngdinsdag 15 december 2020 22:09

Ondanks jaren van bezuinigingen heeft een groot deel van de gemeenten vanwege tekorten de begroting niet meer op een redelijke manier sluitend kunnen krijgen. Verdergaande bezuinigingen hebben impact op de gehele sociale infrastructuur van de gemeenten maar ook op praktische zaken zoals het onderhoud van de openbare ruimte. De bezuinigingen zijn ingezet in de periode dat er sprake was van hoogconjunctuur en het wordt steeds moeilijker om deze bezuinigingen uit te leggen aan de inwoners.

Een veelheid van oorzaken tezamen zorgen voor enorme tekorten op de gemeentebegroting. De volgende zaken hebben een ernstig negatief effect:

  • Er is structureel meer budget nodig voor Jeugdzorg;
  • Het abonnementstarief van de Wmo heeft een aanzuigende werking;
  • De meerkosten en minderopbrengsten van de coronacrisis zetten de financïen van de gemeenten nog verder onder druk.

Tijdens de laatste begrotingsvergadering hebben we (de politieke partijen in Oldebroek) met elkaar afgesproken om deze zorgen nadrukkelijk onder de aandacht te brengen bij de politiek in Den Haag.

Op zaterdag 21 november 2020 vond het ChristenUnie Partijcongres plaats. Om aandacht te vragen voor bovengeschetste problematiek hebben wij als lokale afdeling ChristenUnie Oldebroek de motie “Gemeenten hebben acuut meer structureel geld nodig” ingediend. In de motie wordt het volgende uitgesproken:

  • In het verkiezingsprogramma op te nemen dat de gemeenten voldoende geld moeten krijgen met het oog op de tekorten die zijn ontstaan door de jeugdzorg, de Wmo en de Coronacrisis;
  • Op te nemen in het verkiezingsprogramma dat er rekening gehouden moet worden met de tekorten die bij gemeenten ontstaan door de opschalingskorting;
  • Zich tijdens de verkiezingen, en een eventuele formatie, niet alleen in te zetten voor meer geld voor gemeenten maar, hier een essentieel punt van te maken.

De motie werd bijna unaniem aangenomen. Dat betekent dan ook dat de inhoud van “onze” motie zal worden opgenomen in het nieuwe verkiezingsprogramma 2021-2025 van de ChristenUnie! Aan ons zal het niet liggen!

Labels

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie wil meer geld voor gemeenten'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.