Haalbaarheidsonderzoek WHC, WTC en VLS

haalbaarheid whc wtc vls.jpgdinsdag 22 december 2020 20:11

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld voor een haalbaarheidsonderzoek naar verplaatsing van de Wezep Hattemerbroek Combinatie, Wezepse Tennisvereniging en Van Limburg Stirum Korpsen. Als ChristenUnie hebben we gepleit voor zorgvuldigheid, participatie en zeggenschap voor de raad.

Er zitten veel kansen aan dit voorstel. Denk aan een nieuwe accommodatie voor de verenigingen zonder achterstallig onderhoud en een toekomstbestendige locatie. Daarnaast is inbreiding van woningbouw in Wezep een mooie kans. We hebben meegegeven dat we kansen zien voor onder andere sociale woningbouw en starterswoningen.

Als fractie van de ChristenUnie hebben we in de raadsvergadering onze zorgen geuit. We stellen twee ton beschikbaar en hoe houden we als raad hier controle op? De wethouder heeft ons toegezegd dat de raad periodiek op de hoogte wordt gehouden van het onderzoek. Hoe het onderzoek verloopt en hoe de kansen er voor staan. Zo houden we als raad de vinger aan de pols en zodra blijkt dat het plan onhaalbaar lijkt dan kan er worden ingegrepen.

We hebben ook de brieven gelezen van omwonenden van WHC en de Voskuilersteeg. Hierin spreken zij de zorgen uit over de participatie betreffende het plan. We begrijpen deze zorgen maar begrijpen ook het antwoord van de wethouder dat de participatie nu pas begint. We hebben de toezegging gekregen dat de wethouder in gesprek zal gaan met de omwonenden. Door hen mee te nemen in het proces is de kans van slagen groter. Positief punt hier is ook dat zij aangeven graag mee te willen denken, dus een kans om met beide handen aan te grijpen.

Zorgvuldigheid is eveneens een essentieel punt dat we hebben benoemd in de raadsvergadering. De wethouder heeft een ambitieus tijdspad gemaakt voor dit haalbaarheidsonderzoek waardoor bij ons de gedachte opkwam dat snelheid leidend zou zijn. Daarom hebben we aangegeven dat zorgvuldigheid wat ons betreft belangrijker is dan tijd. We hebben de toezegging gehad dat er meer tijd genomen wordt voor het haalbaarheidsonderzoek als blijkt dat dit ten koste zou gaan van de zorgvuldigheid.

De toezeggingen van de wethouder waren voor ons doorslaggevend om in te stemmen met dit voorstel. We zien dit als een unieke kans om de sportverenigingen te helpen met hun accommodaties en tegelijk een mooie woonwijk aan de kern Wezep toe te voegen. Niet alle partijen konden instemmen met het haalbaarheidsonderzoek. Argumenten die zij noemden waren te grote risico´s, teveel geld en geen goede timing. Als fractie van de ChristenUnie zien we vooral kansen die we zeker omwille van de mogelijkheden voor woningbouw niet willen laten liggen.

Labels

« Terug