Kiezen voor wat echt telt (Column)

Column2zaterdag 09 januari 2021 15:34

We staan aan het begin van een nieuw jaar. Een jaar waar we minder gemakkelijk plannen voor kunnen maken dan we gewend zijn te doen. In het afgelopen jaar hebben we opnieuw geleerd dat alles ineens anders kan zijn. We hebben met elkaar de echt belangrijke dingen in het leven weer ontdekt. Het is nu aan ons wat we daar mee doen.

Het nieuwe landelijke verkiezingsprogramma van de ChristenUnie, heeft de mooie titel ‘Kiezen voor wat echt telt’. Belangrijke thema’s daarin zijn: Zorg voor elkaar - Een economie waar mensen centraal staan - Kiezen voor de schepping. Lees het eens: https://www.christenunie.nl/verkiezingsprogramma

In Oldebroek zijn dat ook de thema’s waar we ons hard voor willen maken het komende jaar. Zorg voor elkaar door nog meer te stimuleren om naar elkaar om te zien, eenzaamheid tegengaan en hulp bieden daar waar nodig is. Een economie waar mensen centraal staan vertalen we naar woningen bouwen naar behoefte. Kiezen voor de schepping betekent voor ons bewuster omgaan met de aarde. Wat we uit de aarde halen is eindig, we moeten dus écht veranderen, maar ook wat we achterlaten, ons afval moet anders.

Als fractie van de ChristenUnie ervaren we dat het lastige tijden zijn om te besturen. Vooral het contact met mensen is minder persoonlijk en dat vinden we niet fijn. Maar we hebben vertrouwen en hoop voor de toekomst en zijn overtuigd van de bewarende en leidende Hand van God.

Daarom zingen we mee met de mooie woorden van Sela:

In de nacht van strijd en zorgen

kijken wij naar U omhoog,

biddend om een nieuwe morgen,

om een toekomst vol van hoop.

 

Ook al zijn er duizend vragen,

al begrijpen wij U niet,         

U blijft ons met liefde dragen,

U die alles overziet.  

 

U geeft een toekomst vol van hoop;

dat heeft U aan ons beloofd.                      

Niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen.

Fractie ChristenUnie Oldebroek

v.l.n.r. Henk van Bergeijk, Engbert Jan Ruitenberg, Henri Wijnne, Eljakim Doorneweerd, Berend-Jan Spijkerboer, Popke Graansma en Arno Hardonk

Labels

« Terug

Reacties op 'Kiezen voor wat echt telt (Column)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.