Waardevol werkbezoek aan Delta Wonen

STA72856donderdag 02 april 2009 14:36

Bestuur en fractie van de ChristenUnie waren afgelopen maandag te gast op het Zwolse hoofdkantoor van Delta Wonen. Deze woningbouwcorporatie heeft in totaal 15.000 huurwoningen in Zwolle, Kampen maar ook in de gemeente Oldebroek. Het is een bijzonder interessante bijeenkomst geworden dat zich niet alleen beperkte tot een rondleiding door het tot schitterend kantoorpand verbouwde schoolgebouw aan de Veerallee waar tot enkele jaren terug het Gymnasium Celeanum was gehuisvest.

Gesprekspartners Evert Leideman, directeur bestuurder en Xandra Tromp, manager bestuursdiensten zijn pas kort werkzaam bij Delta Wonen. Duidelijk is dat er een andere wind is gaan waaien. Er zit niet alleen een nieuwe directeur maar ook bij het management en de staf is een geheel nieuwe ploeg aangetreden. Er werken bij Delta Wonen ongeveer 100 FTE die goed zijn voor een jaarlijkse omzet van 200 miljoen euro. Het merendeel van de medewerkers werkt bij de onderhoudsdienst . Redelijk uniek in de wereld van woningbouwcorporaties is dat het onderhoud in eigen beheer wordt gedaan en niet is uitbesteed.

Openhartig gaf de directeur zijn visie op toekomstige ontwikkelingen die van belang zijn voor de verhuur van woningen. Zo zullen de energiekosten van woningen over enkele jaren meer bedragen dan de huurprijs. Een huurder zal dus niet meer alleen kijken naar de hoogte van de huur maar ook wat de energiekosten per maand zullen zijn. Voor Delta Wonen reden om de woningen in de toekomst nog beter te isoleren om de energiekosten voor de huurders aantrekkelijk te houden.

Een groot probleem is ook de zogenaamde scheefhuur waarbij mensen met een te hoog inkomen in te goedkope huurwoningen wonen. Om de doorstroming te bevorderen is Delta Wonen voornemens om zoals in Kampen al is gebeurd relatief duurdere woningen te kopen om ze vervolgens weer te kunnen verhuren aan mensen met een hoog inkomen. 

Delta Wonen is ook bereid om te investeren in de leefbaarheid van woonkernen mits ook andere belanghebbenden hun steentje dan bijdragen.
Evert Leideman ziet graag dat gemeentebesturen zelf een goede analyse maken waar de komende jaren in hun gemeente behoefte aan is. Verzilvering van de bevolking vraagt in de toekomst ongetwijfeld om een ander type woning dan het aanbod van de huidige huurwoningen.

 

Delta Wonen staat er financieel nog goed bij zeker vergeleken met veel andere woningbouwcorporaties in Nederland. De bijdrage aan de Vogelaarwijken (probleemwijken) in de grote steden en de verplichting om vennootschapsbelasting te gaan betalen zijn forse extra uitgaven de komende jaren maar zullen delta Wonen niet in de problemen brengen is de indruk van de directeur.

Tenslotte hebben we diverse te ontwikkelen locaties in onze gemeente besproken waar Delta Wonen samen met gemeente en projectontwikkelaars bij betrokken is.
Een bijzonder interessante bijeenkomst die weer voldoende onderwerpen heeft opgeleverd voor ons verkiezingsprogramma van volgend jaar. Want 3 maart 2010 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.

Henk van Bergeijk

Labels

« Terug

Reacties op 'Waardevol werkbezoek aan Delta Wonen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.