ChristenUnie over Sportvisie: echt TIJD VOOR ACTIE

zaterdag 18 april 2009 20:27

Op het terrein van sport liggen kansen om burgers met elkaar in aanraking te brengen. Daar kunnen mensen leren samen te werken en respect voor elkaar te hebben. Daar kunnen ze vrijwilligerswerk doen. De gemeente dient vooral aandacht te hebben voor sportverenigingen (teamsporten) vanwege de meerwaarde van het “samen doen” (verkiezingsprogramma ChristenUnie 2006). Wij zijn dan ook blij dat de gemeente na 24 jaar een nieuwe sportvisie heeft uitgebracht waarin een groot aantal van onze idealen naar voren komen. We zeiden daar in de raadsvergadering het volgende over.

Het huidige sportbeleid beperkt zich voornamelijk tot het verstrekken van subsidies aan verenigingen en het beheer van enkele binnensportaccommodaties.
In de nieuwe sportvisie lezen we dat er steeds meer animo is voor ongebonden sporters en ook dat onze gemeente steeds meer verzilvert (dat zeggen we liever dan vergrijst). Dat betekent dat er in de toekomst waarschijnlijk minder behoefte is aan binnensportaccommodaties. Voor wat betreft de avonduren zal de bezettingsgraad afnemen, aangezien senioren overdag ook kunnen sporten. Dit punt zal ook aandacht krijgen als we later dit voorjaar over de multifunctionaliteit van accommodaties in de kern Wezep gaan praten. We moeten wel zo realistisch zijn dat op dit moment in deze kern nog een gebrek is aan binnensportaccommodaties tijdens de avonduren.

De fractie van de ChristenUnie kan zich goed vinden in de nieuwe sportvisie waarbij is uitgegaan van een goede afstemming tussen gezondheidsbeleid, senioren- en jeugdbeleid, onderwijsbeleid, de Wmo en andere beleidsterreinen.
Er gaat op dit moment al jaarlijks 800.000 euro naar de sport. Het ligt niet in de bedoeling om dit bedrag groter te maken. Door afstemming met andere beleidsterreinen kunnen gelden wellicht anders verdeeld worden.
We lichten nu even wat aansprekende punten uit de sportvisie:

  • Het is een goede zaak dat de Erica Terpstra Sporthal van de Hoenderloo-groep op donderdagavond vanaf 1 april 2009 door inwoners van onze gemeente gebruikt mag worden. Hoewel het nog maar om één avond gaat, geeft het toch wat lucht aan de andere binnensportaccommodaties.
  • Met genoegen vernamen wij dat de ATB-vereniging blijvend onderdak heeft gevonden op sportpark De Bovenmolen. Op deze locatie heeft OWIOS meer velden heeft dan zij op basis van het beheerplan buitensportaccommodaties recht op heeft. Door dit medegebruik ontstaat in onze ogen een ideale combinatie van twee sportactiviteiten die omwonenden en elkaar niet in de wielen rijden.


Het Rijk heeft geld beschikbaar gesteld voor het aanstellen van 2.500 combinatiefunctionarissen, een soort contactambtenaren voor de sport. In Tilburg zorgde zo'n functionaris voor een flinke stimulans in de sportdeelname onder de jeugd en een verlaging van de drempel om lid te worden van een club. We zijn benieuwd of er voor onze gemeente ook een combinatiefunctionaris komt. Het idee is al eens in onze raad geopperd. Wethouder Maat zal ons melden of het geld voor deze functie ook daadwerkelijk uitgekeerd wordt. Het is helaas niet vanzelfsprekend dat het Rijk zijn beloften houdt.

Afgelopen weken heeft onze fractie een poll over subsidie en sport gehouden onder bezoekers van de ChristenUnie-website. De deelnemers vonden het huidige subsidiebedrag voor de sport voldoende. Hun voorkeur gaat uit naar stimulering van het jeugdlidmaatschap van sportverenigingen. Deze uitkomst sluit behoorlijk aan op de mening van onze fractie. Opvallend was ook dat deelnemers aan de poll vonden dat grote sportevenementen in onze gemeente meer financiële aandacht verdienen. Dat sluit op zich aardig aan bij wat er in de sportvisie staat: de gemeente wil - in nauwe samenwerking met de sportverenigingen - een meer stimulerende rol spelen in het aanbod van (landelijke) evenementen gericht op de breedtesport.

Om de doelstellingen van de sportvisie te kunnen realiseren, is het onontbeerlijk dat er een platform komt waar structureel overleg plaatsvindt met de sportaanbieders. Van menig sportvereniging hebben wij begrepen dat ze graag zitting willen nemen in dit sportplatform. Zij weten immers als geen ander waar de knelpunten liggen en welke ontwikkelingen op hen afkomen.
Er kan nog veel meer over de ze sportvisie gezegd worden maar laten we maar snel de concrete uitwerking in de vervolgplannen in de commissie en raad bespreken. Want daar zien niet alleen wij, maar ook alle sportverenigingen met belangstelling naar uit.

Inge de Vries

 

Labels

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie over Sportvisie: echt TIJD VOOR ACTIE'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.