Koninklijke onderscheiding voor Chris van Norel

lidvanoranjenassau_dame_hee[1]woensdag 29 april 2009 12:00

Hedenochtend kreeg de oud-voorzitter van de kiesvereniging van de ChristenUnie de heer Chris van Norel door burgemeester Zielhuis de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau opgespeld. Chris van Norel is en was al enkele tientallen jaren actief in kerk, school en politiek, kortom op een breed terrein in de samenleving.

Foto: Oldebroek.net

In zijn toespraak ter gelegenheid van deze feestelijke gebeurtenis heeft de huidige voorzitter Frans Welmers hem van harte gelukgewenst en daar ook zijn vrouw nadrukkelijk in betrokken. Hij memoreerde dat Chris voor de RPF en later de ChristenUnie in Oldebroek grote verdiensten heeft gehad. Voor 1994 overigens ook al in z'n vorige woonplaats Woudenberg waar hij ook voorzitter en secretaris van de RPF was.

In onze lokale kiesvereniging was Chris 2 jaar secretaris en 9,5 jaar voorzitter. Als belangrijkste verdiensten vermeldde hij dat Chris 3 keer leiding heeft gegeven aan de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen voor de ChristenUnie. En met veel zegen! Ook werd het fusieproces van RPF en GPV zo rond 2000 en 2001 eruit gelicht. Daar heeft hij op een gedegen wijze met veel invoelingsvermogen de kar getrokken. Het is probleemloos verlopen.

De politiek is lang niet het enige terrein waarop Chris van Norel actief was en is. Omdat er maar één spreker het woord mocht voeren werd ook naar voren gehaald wat hij elders op maatschappelijk gebied heeft gedaan. Zo was hij in zijn vorige woonplaats Woudenberg ruim 10 jaar lid van het overkoepelende bestuur van de 3 prot. chr. basisscholen ter plaatse met nog wat afgeleide functies. In de kerkenraad van de Hervormde Gemeente in Oldebroek is hij al vele jaren ouderling/kerkrentmeester en lid respectievelijk voorzitter van de evangelisatie commissie. Van de cliëntenraad van de Hullen is hij voorzitter en tevens afgevaardigde naar de cliëntenraad van de overkoepelende organisatie het Baken.

Chris van Norel was en is zo op verschillende op plekken in het Koninkrijk van de Koning der koningen actief. En daarmee dient hij tegelijkertijd de samenleving. En dat alles doet hij geheel belangeloos, letterlijk pro Deo! Prachtig dat dat nu z'n waardering vindt in een onderscheiding door onze aardse koningin.

Frans Welmers besloot: "Chris je kunt je onderscheiding met ere dragen. We wensen je toe dat je dat nog heel veel jaren kunt doen".

Labels

« Terug

Reacties op 'Koninklijke onderscheiding voor Chris van Norel'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.