ChristenUnie werkt aan visie op toekomst buitengebied

donderdag 27 augustus 2009 08:00

Oldebroek heeft een groot buitengebied. Daar gebeurt van alles, wat van groot belang is voor de eigenaren, bewoners en gebruikers. Maar het buitengebied heeft ook gemeentebreed grote betekenis. Een bestemmingsplan voor dit gebied is veelomvattend en van zwaarwegend belang. Daarom wil de ChristenUnie een visie ontwikkelen, met name voor de langere termijn. De fractie organiseert hierover een bijeenkomst op 10 september 2009 in het Kulturhus in Oldebroek. Verschillende organisaties hebben medewerking toegezegd.

Komend najaar zal naar verwachting door het college van B&W een nieuw ontwerp bestemmingsplan voor het buitengebied aan de gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden. Daarnaast speelt de komende jaren een actualisering van de Structuurvisie 2030 voor de toekomstige (ruimtelijke) inrichting van de gemeente Oldebroek. Deze visie is in 2003 door de Raad vastgesteld.

De ChristenUnie constateert dat er in het buitengebied het een en ander is veranderd en nog in verandering is. Ook op het gebied van planologie en wet- en regelgeving zijn er diverse ontwikkelingen. Met het oog daarop is de ChristenUnie bezig met een visievorming over de inrichting voor het buitengebied, waarbij de partij met name een visie wil ontwikkelen voor de langere termijn. Deze visie wil de fractie vertalen in het nieuwe verkiezingsprogramma voor komende jaren.

In verband hiermee organiseert de ChristenUnie op donderdag 10 september a.s. vanaf 20.00 uur in het Kulturhus in Oldebroek een informatieavond. Daar worden allerlei invalshoeken voor het buitengebied belicht. Te denken valt daarbij aan natuur, milieu, recreatie, toerisme, landbouw, economie, etc. Diverse instanties hebben hun medewerking toegezegd, waaronder LTO, ’t Groentje, Recron en Innovatienetwerk Waardewerken. Uiteraard zijn ook de politieke partijen welkom.

Heeft u belangstelling dan bent u van harte uitgenodigd.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de fractie via fractie@oldebroek.christenunie.nl

Labels

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie werkt aan visie op toekomst buitengebied'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.