ChristenUnie teleurgesteld over actie SGP-er Jan ten Hove

Begraafplaatszaterdag 03 oktober 2009 14:39

De ChristenUnie is zeer teleurgesteld in de actie van raadslid Jan ten Hove. Deze schreef een column in de Oldebroekse editie van Huis aan Huis over de kosten van begraven. In die column geeft hij een volstrekt verkeerde voorstelling van zaken. Daardoor krijgen de mensen die dit lezen en voor waarheid aannemen een verkeerd beeld over de werkelijke situatie. De fractie van de ChristenUnie is daarover verontwaardigd; we vinden de actie van de heer ten Hove kwalijk en respectloos.

Waarom zijn wij zo teleurgesteld en boos? De heer ten Hove stelt in zijn column dat begraven 7000 euro kost en dat de gemeente na 10 jaar een graf gaat ruimen als daar geen onderhoud voor betaald wordt. En dat is gewoon niet waar; de heer ten Hove weet dit zelf ook, maar geeft toch de feiten verkeerd weer. Om het maar helder te zeggen: begraven kost geen 7000 euro en de gemeente ruimt geen graf na 10 jaar. We geven de ware feiten. 

Kostendekkendheid

Tijdens de college onderhandelingen in 2006 is afgesproken dat de diensten die de gemeente Oldebroek verricht voor de samenleving in beginsel kostendekkend moeten zijn. Tal van diensten zijn daarop doorgerekend op hun kostendekkendheid en vervolgens aangepast. Zo ook de tarieven voor het begraven in de gemeente Oldebroek. Ook de SGP heeft zich volledig achter het standpunt van kostendekkendheid geschaard en zich daar zelfs aan verbonden.  Voor begraven worden er drie tarieven in rekening gebracht: 1. het kopen van een grafruimte, 2. de kosten van het begraven, 3. het onderhoud van de graven.

Onderhoud

Om ons tot het laatste te beperken: de ChristenUnie staat op het standpunt dat de mensen zelf moeten kunnen kiezen over de duur van het onderhoud van hun graf. Dat is ook het resultaat geweest van de besprekingen. De wet regelt dat een graf na 10 jaar geruimd mag worden als daar redenen voor zijn, zoals bijvoorbeeld het niet meer betalen van onderhoudsrecht. Het college heeft er voor gekozen om die termijn op 20 jaar te zetten. Daarom wordt ook een tarief berekend voor onderhoud van het graf voor een minimale periode van 20 jaar waarna de mensen kunnen kiezen voor verlenging of stoppen met onderhoud. Op het moment dat gekozen voor stoppen met het plegen van onderhoud kan de gemeente het graf ruimen. Dat wordt tot op heden nog steeds niet gedaan.

Op dat moment heeft iemand bezwaar gemaakt tegen de periode van 20 jaar die de gemeente hanteert. Navraag leverde toen op dat de gemeente via het onderhoudsrecht de termijn van grafrust niet naar 20 jaar mag brengen, omdat de wettelijke termijn 10 jaar is. Dus is toen besloten dat de minimale duur van afkoop grafonderhoud 10 jaar is, waarna iedere belanghebbende dit daarna mag verlengen. Mensen kunnen er zelfs voor kiezen om het onderhoud van hun graf voor onbepaalde tijd af te kopen.

Eerlijke voorlichting

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 29 september jl. hebben alle partijen – het college eveneens -  forse kritiek geuit op het handelen van de heer ten Hove in de krant en in de raadsvergadering, en er op aangedrongen dat hij de inhoud van zijn column zou rectificeren. Daartoe bleek hij niet bereid. Wij vinden dat het de SGP niet past op zo’n gevoelig en emotioneel thema kennelijk als een verkiezingsstunt in te zetten, en daarvoor de feiten onjuist weer te geven. Als ChristenUnie zijn we van mening dat er verschil mag zijn van opvatting, maar die opvattingen mogen niet ontstaan op basis van het verdraaien van feiten.

 

Fractie ChristenUnie Oldebroek

Labels

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie teleurgesteld over actie SGP-er Jan ten Hove'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.