Windmolens: een stapje verder

windmolens Van Wervenzaterdag 02 juli 2011 07:46

In de raadvergadering van dinsdag 28 juni heeft de raad van Oldebroek het besluit genomen om door te gaan met de procedure voor de plaatsing van vier windmolens bij Hattemerbroek. Dit is weer een stap in een lang proces waar het nog lang niet zeker is of ze er uiteindelijk ook zullen komen. Eerst zullen nog een aantal zaken moeten worden onderzocht en afspraken over participatie en communicatie worden vastgelegd.

Als fractie van de ChristenUnie hebben we steeds  aangegeven dat we nadrukkelijk voor de opwekking van duurzame energie zijn. We hebben dit steeds beschreven in onze verkiezingsprogramma’s zowel landelijk, provinciaal als plaatselijk en we willen daar ook naar handelen. Of de locatie Hattemerbroek werkelijk geschikt is voor plaatsing van deze grote molens zal uit een MER (Milieu Effect Rapportage) studie moeten blijken.

Een belangrijk punt voor ons is dat we als raad inzicht krijgen in de te onderzoeken milieuvragen en dat belanghebbenden de mogelijkheid krijgen hier op in te spreken. Dit hebben we vastgelegd in het procesvoorstel wat met een meerderheid van ChristenUnie, SGP, CDA en PvdA is aangenomen. Verder staat hierin omschreven wat en wanneer de vervolgstappen zullen zijn. Zo hopen we als raad in de vergadercyclus van oktober (commissie) en november (raad) een  principe besluit te nemen voor het mogen realiseren van de windmolens waarna het MER onderzoek kan starten.

De fractie van het CDA wilde nog een draagvlaktest uit laten voeren maar kreeg daar niet voldoende steun voor. Ook de fractie van de ChristenUnie zag hier geen meerwaarde in. Een draagvlaktest laten uitvoeren klinkt mooi maar wat je concreet met een uitkomst kunt en wilt wordt al weer veel moeilijker. We hebben al diverse inspraakmomenten gehad hebben veel brieven ontvangen en mensen gesproken. De bezwaren zijn  ons bekend en hebben we nadrukkelijk meegenomen in onze afwegingen. Nog eens weer gaan overleggen terwijl we al besloten hebben dat we voor zijn geeft alleen maar valse hoop. Voor wie echt nieuwe informatie heeft staan we natuurlijk altijd open.

Ons uitgangspunt is steeds duidelijk geweest: Wij zijn voor de plaatsing van de windmolens maar alleen als dit past binnen de regels die we hebben afgesproken. We willen een zorgvuldige procedure en heel zorgvuldig kijken naar mogelijke risico’s voor de volksgezondheid en de natuur. We zullen ons daarin laten leiden door de onderzoeken die gedaan zullen worden in de MER studie. Daarbij komt dat we de afspraak met de initiatiefnemer willen maken dat de molens na 25 jaar weer worden afgebroken waardoor er geen blijvende aantasting van het landschap is.

We geven dus aan dat we principieel voor plaatsing van windmolens zijn. Of het op deze locatie ook kan zal moeten blijken. Of ze er ook komen is nog lang niet zeker. Wordt vervolgd.

Engbert Jan Ruitenberg

Labels

« Terug

Reacties op 'Windmolens: een stapje verder'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.