ChristenUnie: Scholenclustering in ruimer perspectief

zaterdag 02 juli 2011 07:51

Dankzij een motie van ABO, SGP en ChristenUnie is het onderzoek naar clustering van scholen in Wezep in een ruimer perspectief komen staan. Er wordt mogelijk samengewerkt met Heerde. Daarnaast zal een recent onderzoek worden meegenomen. De fracties kozen ervoor om in deze tijd van bezuinigingen, geen extra geld beschikbaar te stellen voor extern onderzoek. De resultaten van het onderzoek zullen uiterlijk 31 maart 2014 gepresenteerd worden. De wethouder was ingenomen met de motie.

Noodzaak

Het aantal schoolgebouwen in de kern Wezep is relatief hoog. In deze gebouwen zullen volgens de huidige cijfers 1 op de vier lokalen vanaf 2018 leeg staan. Daarom is in het onze ogen een goede zaak om onderzoek te doen naar de mogelijkheid van clustering van scholen. Waarbij in de komende jaren een dalend aantal leerlingen valt te verwachten. In dit onderzoek kunnen de resultaten van een recent extern onderzoek worden meegenomen.  

Geen extra geld

De drie partijen maken door middel van de motie duidelijk dat extra uitgaven in deze tijd niet gewenst zijn. Daarom dragen zij het college op om het onderzoek te laten uitvoeren door de eigen ambtenaren. De ambtenaren uit Heerde kunnen hierin een rol spelen, omdat zij ervaring hebben met een soortgelijk onderzoek. En dat is meteen weer een impuls voor de samenwerking tussen de twee partners uit het verband van H2O. Mogelijk kan Hattem in een later stadium ook nog profiteren van dit onderzoek.

Resultaat en prioriteit

In de aangenomen motie wordt duidelijk dat de regiefunctie van de gemeente een stimulans is voor de betrokken scholen en verenigingen. Een rondje langs de scholen heeft dat bevestigd. Doordat het onderzoek in eigen beheer wordt uitgevoerd, kan de wethouder meer direct sturing geven. Daarmee kan hij er ook op toezien dat de inzet van de ambtenaren op een adequate wijze wordt benut, waarbij wat ons betreft de kwaliteit van het onderwijsleerproces de hoogste prioriteit krijgt. Een goede tweede is de (door)ontwikkeling van brede scholen. Over ruimer perspectief gesproken!

 

Gijs van den Brink

Labels

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: Scholenclustering in ruimer perspectief'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.