Inzet ChristenUnie voor kleine scholen succesvol

pasfoto Ton mei 2010dinsdag 04 februari 2014 16:17

Mede dankzij de langdurige inzet van de ChristenUnie zijn kleine scholen gered. Samen met de SGP heeft de ChristenUnie in de Tweede Kamer geregeld dat de kleinescholentoeslag blijft bestaan. De ChristenUnie in Oldebroek heeft mede bijgedragen aan dit mooie resultaat. De ChristenUnie had grote zorgen over een advies van de Onderwijsraad om kleine scholen binnen vijf jaar massaal te laten sluiten. Meer dan 2300 scholen hebben minder dan 145 leerlingen en ontvangen kleinescholentoeslag. De kabinetsplannen zorgden ervoor dat deze scholen in grote financiële problemen zouden komen en gedwongen fusies zouden moeten aangaan. Er is ook vanuit Oldebroek druk uitgeoefend op het Kabinet tegen deze plannen.

Actieve lobby

De ChristenUnie-fractie heeft ervoor gezorgd dat vanuit de gemeente een brief gestuurd  is naar de Tweede Kamer met aanbevelingen voor behoud van kleine scholen. Door de provinciale Statenfractie van de ChristenUnie is eveneens actie ondernomen. De resultaten hiervan zijn onder de aandacht gebracht van de Tweede Kamerfracties en de Staatssecretaris. Fractievoorzitter Ton van Leijen: “Ik ben heel blij met dit resultaat, met name voor al die scholen die het betreft. Dit is van groot belang voor het onderwijs en voor de leefbaarheid van de gemeente. Als onze gegevens kloppen heeft dit concreet effect heeft voor De Klepperbelt, De Wereldweide (daarbij inbegrepen Noordermerk) de Oranjeschool, de Uilenhorst, de Nassauschool en de school in 't Loo. We moeten ons daarbij wel realiseren dat enkele van deze scholen op den duur nog niet uit de brand zijn; het is ons bekend dat de betreffende besturen zich daar ook degelijk op beraden. 

Inzet blijft nodig

Blijft overeind dat de partij dit nooit had kunnen realiseren als we als ChristenUnie geen onderdeel waren van een landelijke partij. Door het behoud van de kleinescholentoeslag blijven scholen met minder dan 145 leerlingen een financiële tegemoetkoming ontvangen. Mocht een schoolbestuur desondanks een vestiging vrijwillig sluiten, dan blijft de toeslag beschikbaar voor samenwerking in de regio. Het is belangrijk dat goed functionerende kleine scholen gewoon in stand kunnen blijven. Tegelijkertijd is het belangrijk dat er goed basisonderwijs dichtbij huis blijft bestaan. Voor ouders moet het mogelijk blijven om te kunnen kiezen, bijvoorbeeld tussen een openbare of christelijke school in de buurt. 

Ton van Leijen

Labels

« Terug

Reacties op 'Inzet ChristenUnie voor kleine scholen succesvol'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.