Whats-App-groepen versterken buurtveiligheid

logo whatsappdinsdag 25 februari 2014 16:04

Veiligheid in de buurt waar je woont scoort terecht hoog bij de burgers. Daaraan kunnen ook zogenoemde whatsapp-groepen bijdragen. Dat zijn groepen van bewoners die elkaar via whatsapp kunnen informeren over verdachte omstandigheden in hun woonomgeving. Dit middel blijkt in Nederland het aantal woninginbraken sterk terug te brengen. De burgers die zich voor een groep in hun buurt aanmelden dienen wel over een smartphone met whatsapp te beschikken. Er zijn enkele simpele spelregels, maar verder is het een even eenvoudig als doeltreffend middel om veiligheid in buurten te vergroten. De fractie van de ChristenUnie stelde daarover vragen aan het college, dat antwoordde dergelijke initiatieven graag te ondersteunen.


Ook de overheid vindt vanzelfsprekend veiligheid in de buurt een belangrijk onderwerp. Recente cijfers tonen aan dat met name woninginbraken in ons gebied weer zijn gestegen (zie o.a. De Stentor van 22 februari j.l.). In toenemende mate ontstaan er in steden en dorpen groepen wijkbewoners die elkaar via whatsapp tippen over mogelijk verdachte situaties. Dit heeft een behoorlijke daling van criminele activiteiten zoals woninginbraak tot gevolg. De politie steunt dergelijke initiatieven van harte.  Ook het college van b en w zegt in het antwoord op onze vragen zeker de voordelen van zulke whats-app-groepen te zien, en wil dat graag ondersteunen. Het college faciliteert bij het opzetten van de groep, en geeft ook voorlichting over deze mogelijkheid om de veiligheid in de buurt te verbeteren. Het ziet zulke initiatieven vooral uit de burgers zelf opkomen, en wil daarin geen trekkersrol vervullen. De effecten vallen steeds meer op, en wekelijks kun je erover lezen in de media (zie b.v. inbrekers-in-ede-gepakt-dankzij-whatsappgroep)

Enkele weken geleden hebben ondergetekenden het initiatief genomen door een groep op te richten in hun woonomgeving. Het gaat om het deel van de Zuiderzeestraatweg bekend onder de naam ‘De Stroatweg’, en het gebied rond de Koolzaadakker. In Wezep-west is een derde groep in ontwikkeling. Contact is gelegd met de wijkagent, die dit ook zeer graag ondersteunt. De beleidsmedewerker Veiligheid is initiatiefnemers als wij met raad en daad behulpzaam. Wie interesse heeft om in eigen omgeving een whatsapp-groep op te starten kan informatie krijgen bij de initiatiefnemers (hwvanbergeijk of avanleijen), of bij de afdeling Bestuursondersteuning van de gemeente, tel. 0525-638200. 

Henk van Bergeijk en Ton van Leijen

Labels

« Terug

Reacties op 'Whats-App-groepen versterken buurtveiligheid'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.