ChristenUnie: ‘Cultuur en sport; bereikbaar en betaalbaar voor iedereen’

Sport en cultuur.pngzondag 21 februari 2021 14:13

Op de postlijst van de afgelopen commissievergadering Samenleving en Bestuur stond de informerende nota ‘Jeugd- en volwassenfonds Sport en Cultuur 2021’. Dit fonds maakt meedoen aan sport- en cultuuractiviteiten mogelijk voor inwoners met een laag inkomen. Voor kinderen bestond dit aanbod gelukkig al via het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
Deze samenwerking is voor vier jaar verlengd. In Oldebroek leven ongeveer 400 huishoudens en daarmee 480 kinderen in armoede. Sinds 2021 heeft het Jeugdfonds ruim 450 Oldebroeker kinderen kunnen helpen. De huidige overeenkomst met het Jeugdfonds liep aan het einde van 2020 af, maar de gemeente heeft deze verlengd met vier jaar.

Sinds 2020 bestaat er ook een dergelijk fonds voor volwassenen vanaf 18 jaar. Dit fonds heet: Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Dit fonds heeft als doel om ook onder volwassenen de gevolgen van armoede te verminderen en sociale activering te bevorderen. De gemeente Oldebroek heeft zich aangesloten bij dit fonds. In eerste instantie voor een proefperiode van één jaar. 

Een aanvraag bij het Volwassenenfonds en het Jeugdfonds wordt gedaan door een intermediair die actief is binnen de gemeente Oldebroek. Denk bijvoorbeeld aan een schuldhulpverlener, buurtsportcoach, medewerker Sociaal Team, leerkracht op school of een jeugdwerker. 

De inhoud van de informerende nota ‘Jeugd- en volwassenfonds Sport en Cultuur 2021’ past precies bij de moraal van de ChristenUnie. In ons verkiezingsprogramma 2018 – 2022 staat niet voor niets: ‘Om gezondheidsproblemen tegen te gaan en het (sociaal) welzijn te bevorderen, helpt de gemeente ouders keuzes te maken die ervoor zorgen dat ieder kind de mogelijkheid krijgt om te sporten of aan cultuur te doen’(Hoofdstuk 4) of ‘De ChristenUnie pleit voor cultuur en sport in de breedte; bereikbaar en betaalbaar voor iedereen’ (Hoofdstuk 6). 

Zie voor meer informatie: www.volwassenenfonds.nl en jeugdfondssportencultuur.nl

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie: ‘Cultuur en sport; bereikbaar en betaalbaar voor iedereen’'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.