Samen Recht Doen

samen recht doen.jpg27-10-2021 12:37 27-10-2021 12:37

Leden van de ChristenUnie Oldebroek stelden in de vergadering van 26 oktober samen de lijst en het verkiezingsprogramma vast voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

Waar we voor willen staan in de komende periode, geeft de titel van het verkiezingsprogramma duidelijk aan: “Samen recht doen”.

Samen - omdat het onderstreept dat niemand het alleen hoeft te doen. Maar ook omdat de overheid pas goed functioneert als zij het samen doet met inwoners.

Recht - omdat ieder mens voor God telt. En omdat we willen strijden tegen onrecht.

Doen - omdat onze woorden pas inhoud krijgen als we ook in beweging komen. En omdat het nú nodig is om de daad bij het woord te voegen.

Naast de kandidaten op de kieslijst is ook de beoogde wethouderskandidaat voorgesteld op de ledenvergadering. Liesbeth Vos, die namens onze fractie in de afgelopen twee periodes "onze wethouder" was in het college, heeft aangegeven dat zij graag haar werkzaamheden als wethouder nog een periode wil voortzetten. Fractie en bestuur van de ChristenUnie Oldebroek zijn er blij mee en zullen dan ook de campagne ingaan met Liesbeth als wethouderskandidaat.

Popke Graansma, die op de vorige ledenvergadering al is verkozen als lijstrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen en Liesbeth Vos gaan met instemming van bestuur en fractie de komende periode hun krachten bundelen. Zij gaan als duo lijstrekker/wethouderskandidaat gezamenlijk optreden in de komende campagne. Beiden zien het als een groot voordeel om de kennis en ervaringen die ze hebben in de lokale politiek zo te bundelen en deze optimaal te kunnen inzetten in de komende periode.

De Speerpunten van de ChristenUnie Oldebroek zullen naar voren gebracht worden door de eerste tien kandidaten van de lijst. Naast Popke Graansma en Liesbeth Vos zullen dat Henri Wijnne, Arno Hardonk, Erna van den Bosch – Pleijter, Miranda Sloots – Kieviet, Wim-Henk Peggeman, Geerco André, Edward van Arragon en Johan van de Worp zijn.

Als bestuur zijn we blij met deze tien kandidaten die zich zo nadrukkelijk in willen zetten, maar ook al die anderen die het belangrijk vinden dat de ChristenUnie Oldebroek staat voor “Samen Recht Doen”.

 

 

 

« Terug