Weblog: Onderweg naar Kerst

Liesbeth 2022 staand23-12-2022 14:30 23-12-2022 14:30

22 december 2022

Eerst mijn auto naar de garage gebracht. “Wil je een leenauto?”  ik: “Ja, graag want ik heb nog wat afstanden af te leggen vandaag.” Een oude bekende stapt ook binnen bij de garage.  Hij geeft aan dat hij mij een vraag wil stellen.  “Jij bent toch ook voor iets doen voor een ander?  Jij weet ook waar ik woon.” Mijn antwoord richting hem: “zeker!”  Hij: “Mijn auto blijft hier staan, kun jij mij naar huis brengen.” Ik kijk gauw op mijn horloge en denk dat moet net lukken.  In de auto praten we over sterfgevallen die de laatste tijd in onze nabijheid hebben plaatsgevonden en hoe we dat hebben beleefd. Verschillende kerken, maar ook een eenheid.  En tot slot mochten we elkaar gezegende Kerstdagen wensen, samen onderweg naar Kerst, want een Kind is ons geboren!

Thuisgekomen open ik de computer en ga ik een vergadering in die gaat over speciaal onderwijs. Een plaats waar jongeren zich mogen ontwikkelen en voorbereiden op hun toekomst. De passie waarmee de bestuurder spreekt over zijn team, raakt mij.  Er wordt veel gevraagd van het personeel, maar wat fijn is het om te horen dat ook zij met Kerst bezig zijn, kerstontbijt, kerstwandeling, kerstboodschap doorgeven! Ik heb van alles gehoord. Kerstfeest is er voor iedereen!

Na deze vergadering mocht ik gaan koffiedrinken bij een gezin dat al nu al ongeveer 4 jaar een pleegkind heeft. Wat een respect verdienen deze ouders. Maar het is nog mooier om te horen dat zij dat doen samen met hun eigen kinderen. Want alleen samen kun je dit doen. Dankbaar ben ik ook dat zij zich willen inzetten om meer pleegouders te vinden in onze gemeente, want dat is zo nodig. 
En met de wens dat ieder kind mag opgroeien in een liefdevol gezin  gaan we uit elkaar.  Een van de dochters was thuis en gaf aan dat er vanavond Kerst was op school en zingen van kerstliederen met een muziekkorps. Er is een kindeke…….

Toen volgde een gesprek met een vrijwilliger die zich inzet voor taalonderwijs aan statushouders. Mensen die hun land zijn ontvlucht en in Nederland een toekomst proberen op te bouwen. Maar die ook komen uit een heel andere cultuur waar soms dingen onbespreekbaar zijn. Mensen die traumatische ervaringen hebben opgedaan in het land waar zij geboren zijn.  De passie waarmee deze mevrouw spreekt over de werkzaamheden die zij samen met een groep vrijwilligers doet in onze gemeente is groot. Samen is het woord wat veel werd genoemd. Samenleving!

Daarna heb ik een bezoek gebracht aan het Participatiehuis. Een plaats waar een inwoners een mooie stap mochten maken richting werk.  Maar we zien dat er nu behoefte is aan andere ondersteuning.  Daarom sluit het Participatiehuis nu haar deuren. Maar een gesloten deur biedt ook kansen. En uitzien naar die kansen gaf een bijzonder tintje aan deze sluiting, want we blijven ons inzetten om iedere inwoner mee te laten doen.  Samen onderweg naar Kerst is dus geen definitief einde, maar een aanloop naar een nieuw begin.

Daarna mocht ik naar de internationale schakelklas in Oldebroek. Vanaf eind november ontvangen jeugdigen van 12-18 jaar uit Oekraïne daar onderwijs. Wat was het goed om hier te zijn en deze jongeren en de leerkrachten te spreken. Soms met behulp van de telefoon voor de vertaling, soms in het Engels en soms konden we gewoon wat Nederlandse woorden uitwisselen.  Wat een dankbaarheid van jongeren en hun ouders zag ik daar voor alles wat ze in onze gemeente ontvangen.  De leerlingen zongen ons toe, geen traditioneel Kerstlied, maar een lied recht uit hun hart over vriendschap. Het raakte mij.   Want ik, ik kan alleen maar inschatten hoe anders deze kerst voor hen zal zijn dan die van vorig jaar.    

Tot slot van deze dag hebben mijn man en ik met een paar van onze kleinkinderen en hun schoolgenoten, meerdere ouders en grootouders kerstliederen gezongen op het schoolplein. Jong en oud op weg zongen het: Een kind is ons geboren, vrolijk Kerstfeest iedereen.

Deze ervaringen kleuren mijn weg naar het Kerstfeest en ik hoop ook het uwe.  We gaan samen op weg, want een Kind is ons geboren en Zijn heerschappij duurt voor eeuwig.

Gezegende Kerstdagen!

« Terug