Realisatie Vrachtwagenparkeervoorziening(en).

vrachtwagenparkeerplaats.jfifdonderdag 10 januari 2019 09:42

In de laatste raadvergadering van 2018 heeft de raad een besluit genomen in het dossier vrachtwagenparkeervoorziening.

Het is al jaren verboden om vrachtwagens te parkeren binnen de bebouwde kom van de gemeente Oldebroek. Omdat de gemeente geen legale plekken kon aanbieden was het echter niet mogelijk om daarop te handhaven. Daarom is er al jaren gezocht naar een goede locatie voor een vrachtwagenparkeerplaats. Met de vestiging van het bedrijf van Jan Bakker op H2O dacht het college hiervoor een oplossing te hebben gevonden door een overeenkomst met deze firma te sluiten. Vanaf dat moment ontstond er een stuk zelfredzaamheid onder de plaatselijke chauffeurs, noem het maar Oldebroek voor Mekaar. Een plan voor het zelf exploiteren van de huidige gedoogde vrachtwagenparkeerplaats op bedrijventerrein Wezep-Noord m.b.v. een door de chauffeurs op te richten stichting.

De commissie ruimte en leefomgeving heeft het voorstel meerdere keren teruggegeven aan het college om daar de nodige aanpassingen in aan te brengen. Met de nadruk op het beter meenemen van de chauffeurs in dit proces, het formuleren van uitgangspunten zodat er een betere keuze gemaakt kan worden tussen de beide voorstellen, en het opnieuw bespreken en onderhandelen over de voorwaarden en kosten van de verschillende plannen zijn het resultaat daarvan.

Het college presenteerde voor de vergadering Ruimte en Leefomgeving van 28 november jl. in eerste instantie een voorstel waarin beide opties voldeden aan de uitgangspunten maar de voorkeur van het college lag bij de optie van de chauffeurs. Doordat vlak voor de commissievergadering niet meer aan één van de uitgangspunten (minimaal 50 plekken) voldaan kon worden door de chauffeurs moest er alsnog weer worden geswitst naar de optie bij de firma Baker. De chauffeurs hebben in de week voor de raadsvergadering het voorstel nog weer weten te repareren maar een harde garantie voor voldoende plaatsen was er niet daarom bleef het college bij de keuze voor locatie Bakker.

Omdat de beide plannen bij de ChristenUnie sympathie hebben is er gezocht naar een ‘derde optie’ waarin we met beiden verder konden gaan.  Ook bleek dat de beide initiatienemers in tegenstelling tot een eerdere poging hiertoe, wel ruimte zagen de exploitatie van een tweetal vrachtwagenparkeervoorzieningen naast elkaar in onze gemeente. Zodat beide initiatieven, die van de chauffeurs, alsook die van Jan Bakker door kunnen gaan.

Daarom is de fractie van de ChristenUnie, samen met de fracties van ABO en SGP gekomen met een amendement. Dit amendement houdt in dat beide initiatieven worden ontwikkeld. Wel met de restrictie dat de gemeentelijke bijdrage per vrachtwagenparkeervoorziening is beperkt tot het aantal van 35 paarkeerplaatsen en € 70.000,- per initiatief, totaal € 140.000,-Het geamendeerde voorstel is in de raad aangenomen. Op deze manier hopen wij het anderhalf jaar durende proces voor eenieder goed af te sluiten.

We realiseren ons dat de kosten met 40.000,- gestegen zijn t.o.v. het voorliggende voorstel van het college, maar dat is wat betreft de ChristenUnie een verantwoorde keuze, immers er   worden daarvoor ook 20 extra plaatsen gerealiseerd. Zodat er voor de komende tien jaar voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zullen zijn en geen overlast meer van geparkeerde vrachtwagens is in de bebouwde kom.

Labels

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht