Energie en het dreigende tekort daarvan in onze regio. ChristenUnie in overleg met fa. Jan Bakker en bedrijvenpark H2O over dit onderwerp.

Bezoek Jan Bakker08-03-2023 08:02 08-03-2023 08:02

Zaterdag 25 februari jl. zijn de (kandidaat) statenleden van de ChristenUnie fractie Gelderland op werkbezoek geweest bij het bedrijf van Jan Bakker in Hattemerbroek. Het bezoek, georganiseerd door ChristenUnie Oldebroek, stond in het teken van “Energie” en het dreigende tekort daarvan in onze regio. Een goed voorbeeld daarvan is de moeite die de firma Bakker heeft genomen om aan voldoende elektrisch vermogen te komen.  Bij dit bezoek waren ook Piet Tulner, directeur bedrijvenpark H2O, Jankees Klapwijk - Parkmanager H2O en afgevaardigden van de ChristenUnie fracties uit Hattem en Heerde aanwezig.

Wij zijn door de heren, Jan Bakker, Henk van de Vosse en Johan Braad bijgepraat over het bedrijf Jan Bakker en over de stappen die het bedrijf neemt naar een duurzame toekomst.  Zo is er de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in zonnepanelen op alle daken die het bedrijf tot haar beschikking heeft. Een van de bedrijfshallen op het terrein is er speciaal op gebouwd dat deze optimaal geschikt is voor zonnepanelen, het hele dak ligt er vol mee. Recent is er een flinke investering gedaan in elektrische vrachtwagens om zo het transport verder te verduurzamen.

Om deze nieuwe elektrische vrachtwagens te kunnen voorzien van stroom wordt er geïnvesteerd in een oplaadstation inclusief een accuopslagcapaciteit op het eigenterrein. Dit is niet alleen gedreven door de gedachte om de zelf opgewekt zonne-energie op te slaan, maar ook noodzakelijk om voldoende vermogen beschikbaar te hebben om de vrachtwagens (snel) mee op te laden. Waarbij ook gekeken wordt om de vraag naar elektriciteit op het industrieterrein als totaal zoveel mogelijk over de dag te spreiden.

Net als steeds meer regio’s in het land heeft ook onze gemeente te maken met capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet. Dit doet zich op twee niveaus voor, op het lokale net van Liander en op het hoogspanningsnet van Tennet.  Dit alles wordt mede veroorzaakt doordat de maximale piekbelasting over de gehele dag beschikbaar moet zijn. Hiervoor wordt onderzocht of door congestiemanagement (Inzichtelijk maken van de vraag en aanbod op elk moment van de dag) ruimte gevonden kan worden om wel te kunnen voldoen aan de aanvragen.  

Hier is weer een link met het bekende stikstofdossier, door allerlei beperkingen op dat gebied kan er niet snel ingegrepen worden om de tekorten op te lossen. Ondertussen heeft de gemeente Oldebroek, samen met andere gemeenten uit de RES-regio (Regionale Energiestrategie) Noord-Veluwe een brandbrief verstuurd naar de provincie Gelderland om hier aandacht voor te vragen.

Concreet lopen wij in de gemeente Oldebroek tegen een aantal zaken aan. Zoals een dreigende stagnering bij bouw van woningen en regionale bedrijfsterreinen. We zijn bezig om nieuwe locaties voor wonen en werken vast te leggen zodat we de gewenste versnelling in de woningbouw kunnen krijgen. Maar zonder een energieaansluiting gaat dat niet. Ook onze ambities voor verduurzaming lopen gevaar, teruglevering aan het net is zo goed als onmogelijk. Dit gaat gevolgen hebben voor onze opgaven richting de Regionale energiestrategie (RES).

Maar dit heeft zoals we in het werkbezoek bevestigd krijgen ook directe gevolgen voor een bedrijf zoals Jan Bakker. Om de verduurzaming van het bedrijf verder door te voeren zetten zij in op elektrisch transport. Maar dit geeft problemen met de netcapaciteit. Oplossingen zijn gevonden in o.a. lokale opslag van stroom in accu’s. Door zo een buffer te creëren van stroom van “eigen dak” (zonne-energie) en de te beperkte stroom uit het elektriciteitsnet zijn ze nu nog in staat de elektrische vrachtwagens voldoende snel op te laden zodat de inzet ervan gegarandeerd kan worden en vraag en aanbod naar stroom beter te spreiden over de dag.

Het betreft niet één bedrijf, maar er zijn er nog veel meer in onze gemeente die stappen gaan nemen naar een duurzamere bedrijfsvoering. Ook die lopen tegen het capaciteitsprobleem van het elektriciteitsnet aan. We hebben de aanwezige (kandidaat) statenleden Gelderse CU-fractie, Dirk Vreugdenhil, Freek Rebel, Marieke van der Beek, Maarten van de Velde en Wouter Kamp meegegeven om op provinciaal niveau hier aandacht voor te blijven vragen. Door druk uit te oefenen op provinciale en landelijke overheid als het gaat om het verminderen van de regeldruk. Door ondersteuning te bieden bij innovatie oplossingsrichtingen zoals het creëren van energiehubs waarbij vraag en aanbod van alle bedrijven beter op elkaar is afgestemd. Zodat de nu beschikbare capaciteit optimaal benut kan worden. Hierbij is lokale opslag van stroom een welkome aanvulling om ook op de momenten van schaarste toch in de vraag te kunnen voldoen.

We kijken met plezier terug op dit werkbezoek. We wensen Jan Bakker en zijn medewerkers veel succes met het bedrijf en hopen ook in de toekomst te horen van de nieuwe innovatieve stappen om tot een steeds duurzamere bedrijfsvoering te komen. En uiteraard wensen we de kandidaten van de ChristenUnie fractie Gelderland goede verkiezingen toe!

 ChristenUnie Oldebroek

Labels

« Terug