Wie zijn de mensen achter het Toeristisch Platvorm Oldebroek? ChristenUnie maakt kennis

TPlatvorm Oldebroek14-03-2023 16:21 14-03-2023 16:21

Op 15 december j.l. heeft de raad ingestemd met een nieuw werkplan, opgesteld door het TPO in samenwerking met de gemeente Oldebroek. Als raad werden we uitgebreid geïnformeerd over plannen die in 2023 op de planning staan. Deze nog te realiseren plannen zullen Oldebroek nóg aantrekkelijker maken voor de toerist. De ChristenUnie is enthousiast over de gepresenteerde plannen en heeft naar aanleiding hiervan een gesprek gehad met t de mensen achter het TPO.

Henri Wijnne, Arno Hardonk, Popke Graansma en Erna van den Bosch spraken af met Henri Meringa (voorzitter TPO) en Ben Kanis (secretaris TPO) bij Landal ’t Loo.

Het TPO is een stichting, dus heeft geen leden. Ze functioneert meer als overkoepelend orgaan die ideeën lanceert, ondersteunt bij de opstart van een nieuw initiatief, zowel financieel als met expertise. Het is de bedoeling dat daarna zich kleine werkgroepjes gaan vormen die op eigen kracht gaan functioneren. Een mooi voorbeeld daarvan zijn de creatieve ondernemers en kunstenaars in onze gemeente en de B&B houders. Er ontstaat een mooie samenwerking, een verbinding en dat is wat het TPO graag ziet. Niet een houding van “Wat levert mij het op?” Maar “Wat heb ik te brengen als ondernemer, zodat we met elkaar sterker komen te staan!” De heren vertellen vol passie over de mooie kansen die er nog liggen om Oldebroek nog meer op de kaart te zetten. Er liggen diverse plannen op de plank klaar om uitgevoerd te worden. Op de vraag: “Wat wordt er nog gemist in Oldebroek?” Is het antwoord: “Een mooi restaurant, een gezellig dorpsplein, en een VVV kantoortje.”

We zijn blij met een organisatie als TPO, die alle ondernemers en initiatieven rondom toerisme bij elkaar brengt om Oldebroek ook voor toeristen op de kaart te zetten. We wensen hen veel succes én plezier bij het bedenken en uitvoeren van nieuwe plannen.

 Fractie ChristenUnie Oldebroek

 

 

 

 

 

Labels

« Terug