Toegankelijker en duurzamer Grinthuus

samen+recht+doen.png18-03-2023 08:35 18-03-2023 08:35

In de raadsvergadering van 9 maart 2023 heeft de fractie van de ChristenUnie van harte ingestemd met het voorstel om € 138.515,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de plannen voor een toegankelijker en duurzamer Grinthuus met als beoogd effect een aantrekkelijk ogend buurthuis, dat beter toegankelijk is voor alle inwoners en stimuleert inwoners om mee te doen aan nieuwe activiteiten.

 De  verduurzaming draagt bij aan een lager energieverbruik en vergroot het comfort van de accommodatie. Daarnaast draagt de voorgestelde verduurzaming bij aan het gestelde doel om het vastgoed dat in eigendom is van de gemeente in 2025 klimaatneutraal dient te zijn.

 Geweldig dat de provincie Gelderland een subsidie van € 237.437,50 heeft verleend om voormelde plannen uit te voeren. Daarnaast vindt de ChristenUnie het verheugend dat Klankbordgroep ’t Loo, buurthuis ’t Grinthuus en het dorp zelf middelen hebben ingebracht.

 Goed om te constateren dat krachten zijn gebundeld. Vanaf het begin van het ontwikkelen van de plannen  is er binnen ’t Grinthuus een goede samenwerking van medewerkers geweest.

 De fractie van de ChristenUnie gunt ’t Loo een aantrekkelijk ogend en beter toegankelijk buurthuis voor alle inwoners!

 

Labels

« Terug