2011: Samen de schouders eronder (column)

dinsdag 11 januari 2011 09:00

Graag wensen we u een gezegend nieuw jaar. We weten natuurlijk allemaal dat je met goede wensen de toekomst niet kunt ‘maken’. De economische en financiële crisis is nog voelbaar. Wel zijn er macro gezien voorzichtige oplevingen. Met onze export – om maar iets te noemen – gaat het heel goed. Ook de Gelderse ondernemers lijken positief gestemd. Belangrijk, hoewel de gewone burger daar niet direct iets van merkt. Want economische opleving betekent weinig als je geen werk hebt, van een bescheiden inkomen of uitkering moet leven, of langdurig ziek bent.

In 2011 worden besluiten genomen over de noodzakelijke bezuinigingen. Zowel raad als college moeten kiezen wat zij verantwoord vinden. Hoe groot zal het politieke en maatschappelijke draagvlak zijn? In betere tijden werkte de ‘’meelzaktheorie’ bij subsidies: als je er een klap op geeft stuift er altijd wel wat uit. Dat is voorbij: overheid, verenigingen en burgers zullen een stap terug moeten. En meer dan voorheen nadenken over de eigen rol, wat we zelf kunnen bijdragen aan het opvangen van de financiële krimp.

Het idee achter de WMO kan ons helpen. Dat houdt in dat mensen die het op eigen kracht niet redden niet gepamperd worden maar geholpen om hun eigen kracht te hervinden. Dat is belangrijk voor de eigenwaarde van mensen, brengt hen meer zingeving en zelfrespect, en helpt hen ook meer duurzaam. Daarnaast moet de overheid ‘smaller’ optreden en meer ruimte geven aan een samenleving die de eigen verantwoordelijkheid oppakt. Via dorpsplannen, via samenwerking bij het gebruik van gebouwen enz. Integraliteit en multifunctionaliteit zullen niet langer luxe begrippen kunnen zijn.  

Daarbij hoeven we niet te somberen, en het is goed dat interim-burgemeester Hermen Overweg in zijn nieuwjaarstoespraak daarop wees. We hebben een bloeiend verenigingsleven, uitgebreide voorzieningen, een prachtig gebied, een relatief jong en enthousiast ambtenarenteam, commissies en raad werken op niveau. Onze fractie heeft vertrouwen in het bestuur, en volgt het kritisch. Met als kernvragen: wat kunnen we van ‘fouten’ leren? Hoe doen we het beter? Niet schoppen, maar scheppen. Zo gaan we Anno Domini 2011 aan het werk.

Info: www.oldebroek.christenunie.nl. Reacties: mijn-idee@oldebroek.christenunie.nl

Op de foto vlnr: Inge de Vries-de Jong, Willem Bart Junte, Henk van Bergeijk, Liesbeth Vos-van de Weg, Gijs van den Brink, EngbertJan Ruitenberg, Hans het Lam, Ton van Leijen en Wim Boer

Labels

« Terug

Reacties op '2011: Samen de schouders eronder (column)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.