LPG-installatie VIKA

zaterdag 29 januari 2011 20:47

De bedrijfsvoering van Vika inclusief gasleveranties is 100 % legaal. Er is dus geen taak voor de gemeente Oldebroek weggelegd om handhavend op te treden. Saneren kan uiteraard altijd op vrijwillige basis maar de vergoeding die de gemeente aan Vika hiervoor verschuldigd is, zal fors zijn. Het ligt niet in de rede dat de gemeente hiervoor een enorm bedrag aan gemeenschapsgeld beschikbaar zal stellen, zeker niet in deze tijd van bezuinigen.

Ook aan onze fractie zijn vragen gesteld over de risico’s van het autogasvulstation bij Vika in Wezep. Dit mede naar aanleiding van vragen van een partij die niet in onze gemeente is vertegenwoordigd, de SP. Voor dit onderwerp heeft de SP zich georganiseerd tot een buurtcomité Wezep LPG Nee! Het comité neemt als actiegroep stelling tegen het gasvulpunt. Er wordt een enquête gehouden.  

In het algemeen kun je zeggen dat een dergelijk punt in een woonwijk niet gewenst is. Als er opnieuw  een vergunning  voor zou worden gevraagd zou die, denken wij, ook niet worden verleend. Maar feit is dat dit bedrijf de vergunning ooit kreeg. Sindsdien zijn de veiligheidseisen door de jaren heen aangescherpt, en moest ook deze eigenaar aan toenemende eisen voldoen. Er wordt scherp gecontroleerd. De gemeente heeft nog in 2010 via de Regio Noord Veluwe de risico’s van een aantal LPG-tankstations laten onderzoeken. Eén van die tankstations was dat van Vika, en daarbij bleek dat men voldoet aan de wettelijke eisen. Het is dus een legale voorziening, daarom mag het bedrijf LPG blijven verkopen. Ieder jaar controleert de gemeente of het lpg-station nog voldoet aan de wettelijke eisen en of alle noodzakelijke veiligheidheidsmaatregelen zijn getroffen. Dit was dus goed in orde in 2010, de laatste controle.

Overwegingen

Begrijpelijk dat over dit onderwerp heel verschillend wordt gedacht. Dat viel op te maken uit diverse reacties  in de media. Onze fractie heeft intern ook nog wat aanvullende vragen gesteld aan de ambtelijke organisatie.  (We geven ze hieronder in het kort weer).

Ook wij vinden dit dus niet de meest gewenste plaats voor een LPG-installatie. En zeker als je er dichtbij woont zul je er niet blij mee zijn. Anderzijds horen legale objecten wel tot de werkelijkheid waarbij er nu eenmaal risico’s bestaan. Dat geldt voor meer situaties in onze gemeente die niet optimaal zijn. Waar mogelijk proberen we die ook te verbeteren, en denkbare risico’s tegen te gaan. Tegelijkertijd – en dat is ook een belangrijke afweging, die we zeker niet als dooddoener hanteren – kun je niet alle risico’s uitbannen. Er rijden tankauto’s door onze kernen. Er loopt een spoorlijn waarover het nodige aan risicovolle stoffen wordt vervoerd. De Stationsweg is een drukke doorgaande weg met veel oversteekplaatsen, ook voor schoolkinderen. Eenmaal per jaar wordt er op enkele plaatsen in woonkernen een grote hoeveelheid vuurwerk opgeslagen. Maar ook voor deze zaken geldt dat ze zijn omgeven met strenge veiligheidsvoorschiften.

Ons standpunt

Als een bedrijf aan de wettelijke normen voldoet en zich houdt aan de voorgeschreven veiligheidseis is het verantwoord. Nog afgezien van de mogelijkheden om dit te veranderen. Want in theorie kun je zeggen: laat het bedrijf elders een pompvoorziening opzetten. Maar voor dergelijke saneringen heeft de gemeente geen geld. Blijft dus de conclusie: het is een legale bedrijfsvoering die voldoet aan wettelijke eisen, welke streng worden gecontroleerd. 

Ton van Leijen

Klik op onderstaande link voor de antwoorden op de vragen die de fractie heeft gesteld aan de gemeente.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Lpg Vika vraag en antwoorden14,5 kBapplication/octet-streamdownload
Labels

« Terug

Reacties op 'LPG-installatie VIKA'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.