Uitslag polls bezuinigingen

poll2maandag 31 januari 2011 10:16

In de maanden december 2010 en januari 2011 hebben we vier peilingen gehouden. Graag vertellen we wat dat heeft opgeleverd. We willen eerst iets schrijven over het waarom van deze peilingen, en vervolgens een paar opvallende uitkomsten van commentaar voorzien. De volledige uitslag van de vier polls vindt u hier terug. Peiling 1, peiling 2, peiling 3 en peiling 4.

Over het waarom van peilingen

In Nederland kiezen burgers hun volksvertegenwoordigers. Mensen die namens hen het land (in ons geval: de gemeente) besturen. Aan degenen die door hen gekozen zijn geven burgers het vertrouwen dat de gekozenen voor een goede besturing van de samenleving zullen zorgen. Wij gaan er ook van uit dat u dat vertrouwen in ons als door u gekozenen hebt. En we doen ons best dat vertrouwen waar te maken. Als we dan een peiling houden is dat geen teken dat we het niet aandurven of de weg kwijt zijn geraakt. Nee: met een peiling beogen we twee dingen:

  1. Het checken hoe de achterban over bepaalde zaken denkt;
  2. Het checken of wat wij als fractie aan politieke keuzen doen wel wordt herkend.

Dilemma’s

Elke peiling wordt voorafgegaan door een korte beschrijving of stelling. Nadeel daarvan is – u herkent dat vast wel – dat je bij invulling van een poll wel eens denkt: ‘ik zou een antwoord willen geven dat hier niet bij staat’. Want inderdaad: een peiling dwingt een keuze af voor een soms beperkt aantal antwoorden. Een ander dilemma is dat degene die gevraagd wordt de peiling in te vullen vaak wat meer achtergrondinformatie zou moeten hebben om een evenwichtige keuze te kunnen maken. Maar dat hoort erbij zullen we maar zeggen. Intussen levert de peiling wel een interessant beeld op.

Kiezen is moeilijk

Het is moeilijk om een keuze te maken. Dat geldt voor u, maar ook voor ons. In de eerste peiling hebben we u gevraagd naar een goede benadering van de bezuinigingen. 63 personen uit onze achterban hebben gereageerd. Bijna 50  procent koos voor “maximaal winst halen uit samenwerking met andere gemeenten.” Ruim een kwart was voor “minder ambtenaren.”

Uit de vierde poll bleek dat de meningen redelijk gespreid lagen, dat was dus kennelijk lastig. De hoogste score was voor “voorlichting over gezond leven, sport en bewegen.” (ruim 76 procent). Daarna kwamen de dorpsgesprekken en voorlichting over de woonkernen, voor ruim 56 procent. De ondersteuning van maatschappelijke organisaties kwam tot ruim 36 procent.

Kanttekeningen

Als we die eerste, over o.a. sport, eens wat aankleden, en vertellen dat de gezamenlijke sportverenigingen enorm veel goed werk doen voor een massa jeugd in onze gemeenten. Daarnaast jongeren van de straat houdt en een zinvolle tijdsbesteding geeft. En daarbij ook veel vrijwilligers activeert in de begeleiding enzovoort, dan zou de weging misschien anders worden. En wie kiest voor ‘’minder advisering en ondersteuning van maatschappelijke organisaties’’ steunt misschien tegelijkertijd wel dat de ouderenadviseur of jongerenwerker worden gesubsidieerd.

Genuanceerd

Met deze kanttekeningen willen we eigenlijk aangeven dat het genuanceerd ligt. Je moet bij elke gedachte bezuiniging ook steeds denken: en wat gebeurt er dan precies? Wat zijn (behalve de financiële) de maatschappelijke effecten?

Met de geplaatste opmerkingen willen we naast de uitslag van de polls een stuk meningsvorming op gang brengen. De fractie voelt zich gesteund als u aangeeft dat de minima en mensen die zichzelf niet kunnen redden ontzien moeten worden (86,67% bij 60 stemmen). En ook wij willen, net als u, kritisch kijken naar het zwembad. Grappig is wel de duidelijke lijn dat op dorpshuizen volgens een deel van u (45% bij een 20-tal stemmen) bezuinigd kan worden. Wat is de overweging daarachter? Heeft het te maken met onze kerkelijke praktijk, waarbij we allemaal als betrokkene bij een geloofsgemeenschap, met een eigen gebouw, en vele eigen activiteiten, de noodzaak van een dorpshuis minder groot achten? Het is wel essentieel te beseffen dat dat voor veel andere mensen niet geldt. Wie deze week fractiegenoot Inge de Vries heeft gehoord over wat ze zei over het dorpshuis in Noordeinde weet dat in die situatie een dergelijke voorziening onmisbaar is.

Tot slot

We hebben wat gefilosofeerd bij enkele uitkomsten. We danken u voor het meedenken met de fractie in deze vorm. En we zullen dit vaker doen. Want behalve uw mening en beleving willen we ook blijven werken aan het ‘overkomen’ bij de achterban en de kiezers, in waar we voor staan, en welke standpunten we hebben ingenomen

Wilt u reageren? Heel graag! Wij houden het contact met onze achterban graag levendig!

Ton van Leijen

Labels

« Terug

Reacties op 'Uitslag polls bezuinigingen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.