#Doeslief

P.H. Graansmadinsdag 14 januari 2020 23:27

Voorjaar 2019 startte de stichting SIRE de campagne #Doeslief. Met deze campagne houdt SIRE ons een spiegel voor met voorbeelden van onaardig gedrag, met de hoop dat dat mensen zich realiseren dat niemand beter wordt van onaardig gedrag. En dat aardig gedrag loont. In de campagne komen ook allerlei voorbeelden van onaardig gedrag naar voren. 

Bij christenen zal deze campagne zeker een belletje laten rinkelen, immers Jezus antwoordde op de vraag van een wetgeleerde wat het grootste gebod is in de wet: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grootste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat” Matteüs 22:35-40 

Met vele van de genoemde voorbeelden in de #Doeslief campagne stemmen we als christen en niet christen, volmondig in. Asociaal gedrag in het verkeer, in het openbaar vervoer en in de openbare ruimte, bijvoorbeeld geluidsoverlast, zijn vaak een grote ergernis en willen we niet accepteren. Voorbeelden van omstandigheden in het dagelijks leven die voor iedereen duidelijk zijn en waar dan ook geen discussie over is: dit moeten we niet willen – dit is niet te accepteren gedrag!

Iets ingewikkelder gaat het worden als het gaat om ons gedrag op twitter en Facebook. Wanneer grove vloeken en scheldwoorden met allerlei ernstige ziektes gebruikt worden voelen de meesten nog wel aan dat we dat niet moeten doen. Al blijkt de drempel om daaraan mee te doen in de digitale omgeving al vaak een stuk lager te zijn dan in het dagelijks leven. Immers, lekker anoniem van je af schrijven, wie doet je wat!? 

Maar hoe gedraag je je nu als christen op sociale media met de woorden van Jezus in je achterhoofd? Als het gaat om grof taalgebruik en vloeken is het nog wel duidelijk, maar hoe draag je deze boodschap van Jezus verder uit? In discussies van allerlei aard worden God en het christelijk geloof erbij gehaald. Is dat altijd in lijn met de boodschap van Jezus, of is het vooral bedoelt om je woorden kracht bij te zetten, om zo je gelijk te halen? 

Onder het mom van “christendom beschermen” worden christenen door partijen op rechts verleid om bedenkelijke standpunten over immigratie, asielzoekers en islam te ondersteunen. Maar waarom meegaan in het “cultuurchristendom” van deze partijen en hun vaak bedenkelijke standpunten? Denken we soms dat we die steun nodig hebben om het christendom (in Nederland en elders) te bewaren? Dat we het zelf moeten regelen?

Is het niet God zelf die Zijn kerk, Zijn volk, regeert en bewaart? 

In dat vertrouwen wil ik mij het komende jaar weer inzetten, ook in de politiek.Allereerst door het liefhebben van Hem en mijn naaste. #Doeslief

 

Popke Graansma

« Terug

Reacties op '#Doeslief'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.