Opkomen voor de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van onze naaste

head-826319.jpg07-10-2021 18:45 07-10-2021 18:45

11 maart jl. is de motie “Plan van aanpak LHBTQ+” door de raad aangenomen, in de afgelopen raadsvergadering is de uitwerking daarvan besproken. Waar hebben we het dan precies over? We spreken dan over seksuele diversiteit en de groep mensen die vaak aangeduid wordt als LHBTQ+’ers, wat staat voor Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel, Transgender en Queer, ook wel aangeduid als Questioning, wat zoveel betekent als: zoekende, ontdekkende. 

De aanleiding van deze motie, opgesteld door de fracties van de ChristenUnie en de PvdA-Burgerpartij Oldebroek, is de met regelmaat terugkerende discussie over het al dan niet hijsen van de regenboogvlag op 11 oktober, ‘Coming-Outdag’ in onze gemeente.

De ChristenUnie is van mening dat het onderwerp seksuele diversiteit en de groep mensen die vaak aangeduid wordt als LHBTQ+’ers, onze oprechte aandacht verdient. 

Maar tegelijk willen wij ervoor waken dat we niet alleen voor de symboolpolitiek zouden gaan door alleen iets te vinden van het hijsen van de vlag. Daarmee zijn de problemen die de LHBTQ+’er in het dagelijkse leven ervaart, niet opgelost. Daarom is er in de motie aan het college ook gevraagd om met een “Plan van aanpak” te komen waarin voorstellen staan wat de gemeente Oldebroek zou kunnen doen om de veiligheid, weerwaarheid en sociale acceptatie van LHBTQ+’ers in onze gemeente te verbeteren. De drijfveer bij deze vragen is de opdracht aan alle volksvertegenwoordigers om op te komen voor de rechten van alle inwoners in onze gemeente, zoals dit is vastgelegd in Art 1. van de grondwet: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”.   

Het college is naar onze mening hiermee voortvarend aan de slag gegaan. Zij heeft een brede vertegenwoordiging uit onze gemeente gesproken. Allereerst natuurlijk de direct betrokkenen, de LHBTQ+ doelgroep, maar ook leden van kerken, scholen en maatschappelijke- en belangenorganisaties. Maar ook de huisarts, GGZ, CJG, Sociaal Team en straathoekwerk en andere betrokken organisaties. Daarmee heeft zij wat ons betreft een goede doorsnede van onze gemeente gesproken en is zo voldoende geïnformeerd om een afgewogen advies te geven. De indicatie van aantallen LHBTQ+’ers in onze gemeente is circa 1200 personen van 15 jaar en ouder. Deze cijfers voortkomende uit LHBT-monitor van Movisie en toegepast op onze gemeente, laten zien dat onze gemeente demografisch niet anders in elkaar zit dan de rest van Nederland. 

De verslaglegging van de gesprekken zoals deze zijn gevoerd, heeft ons als fractie geraakt bij het lezen daarvan. De onveiligheid die gevoeld wordt door de LHBTQ+ers bij het “uit de kast komen” in hun omgeving. Het daarom niet durven uiten van gevoelens, of pas op latere leeftijd. De worstelingen die daarmee gepaard gaan. De onherstelbare schade die het soms oplevert in familie en relaties. Het je niet veilig voelen op bepaalde plaatsen om jezelf te zijn, met het gevolg dat bepaalde plaatsen worden gemeden. Maar ook de trieste constatering dat een bepaalde mate van onveiligheid ‘dan maar als gegeven geaccepteerd wordt’, je moet er maar mee zien te leven.  En soms, als er helemaal geen uitweg meer wordt gezien, de keuze om zichzelf van het leven te beroven. Dat maakt je verdrietig, klein en stil. 

In het gepresenteerde “Plan van aanpak” heeft het college een 9-tal actiepunten opgenomen. De sleutelwoorden in deze actiepunten zijn wat de ChristenUnie betreft: openheid en veiligheid. Maak het onderwerp LHBTQ+ bespreekbaar in speciale bijeenkomsten, op de scholen, de sportclub en de muziekvereniging, maar ook thuis, in de familiesfeer, en in de kerk. Doe dat met respect voor elkaar en in een veilige omgeving. 

Wil de ChristenUnie nu door de overheid laten bepalen welke standpunten er moeten worden ingenomen op dit onderwerp en hoe die besproken moeten worden thuis, op school of in de kerk? Nee, natuurlijk niet, er mag verschillend gedacht worden over dit onderwerp. Maar in gesprek gaan zorgt voor wederzijds begrip en veiligheid. 

De taak van de overheid, deze gemeente, deze raad, van de fractie van de ChristenUnie is om te verdedigen wat er in art 1. van de grondwet staat. Dat betekent o.a. dat we als inwoners in de gemeente Oldebroek niet gediscrimineerd worden inzake onze politieke standpunten. Dat we als inwoners van de gemeente Oldebroek veilig ons geloof kunnen belijden, van welke richting of overtuiging dat ook mag zijn. Maar ook dat we in de gemeente Oldebroek voor een situatie zorgen waar de inwoner vrijelijk voor haar of zijn seksuele geaardheid kan uitkomen, zonder zich gediscrimineerd of onveilig te voelen. Dat in de gemeente Oldebroek ieder mens zichzelf mag (en kan) zijn en dat ook op die manier zo ervaart. 

Verder stel het college voor om de regenboogvlag jaarlijks op Coming-Outdag te hijsen bij het gemeentehuis. De LHBTQ+’ers hebben in het gesprek aangegeven dat vooral voor de jongeren onder hen van waarde is dat de regenboogvlag gehesen gaat worden op 11 oktober. Het bevordert “het gezien worden” van de LHBTQ-er, het geeft gelegenheid een gesprek aan te gaan. Citaat in de notitie n.a.v. de gevoede gesprekken: “Als deze vlag mensen kan helpen om meer zelfvertrouwen te krijgen, zich veiliger te voelen en als het de sociale acceptatie bevordert, dan zijn de meeste geïnterviewden positief over het symbool”. 

Het “Plan van aanpak” begint terecht met de verschillende betekenis van de regenboog en de regenboogvlag voor de inwoners van onze gemeente. Waar de regenboog voor christenen het teken van het verbond tussen God en de mensen is, is de regenboogvlag uitgegroeid tot internationaal symbool welke staat voor de veelkleurigheid van mensen, met name van de LHBTQ’ers. 

Deze verschillende betekenissen waren voor onze fractie geen belemmering om mee te gaan met het voorstel. De regenboog heeft voor christenen een diepe religieuze betekenis, het laat Gods liefde voor de mens zien. In Genesis 9 lezen we: “Dat de regenboog staat aan de Hemel als teken van de fundamentele belofte van God, aan de mensheid en alle andere levende wezens op aarde, om het leven niet meer weg te vagen”.  Met dat beeld van Gods liefde voor Zijn gehele schepping, zichtbaar gemaakt door de regenboog en met het liefdevolle offer van Zijn Zoon voor onze redding in gedachten, mogen wij met liefde in Christus ook naar onze naaste omkijken die via het teken van de regenboogvlag op zoek is naar veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie. 

We hebben dank uitgesproken richting het college voor het zorgvuldige proces om te komen tot dit voorstel. De fractie van de ChristenUnie heeft dan ook mede ingestemd met het voorstel dat nu door een meerderheid van de raad is aangenomen. 

We betreuren het dat het bespreken van een kwetsbaar onderwerp, dat zorgvuldig voorbereid is en ook zo in de raad besproken is, door de fractie van de SGP nog eens dunnetjes op sociale media wordt overgedaan. Op een wijze die we hier in Oldebroek niet gewend zijn en die we, als het aan de fractie van de ChristenUnie ligt, ons ook niet eigen gaan maken. Het willekeurig knippen in filmpjes van de discussie, deze rond twitteren en ook nog eens van onjuiste informatie te voorzien maakt de geloofwaardigheid van de lokale politiek er niet beter op. We begrijpen heel goed dat er verschillend gedacht wordt over dit onderwerp maar het is onze wens; laten we elkaar wel in waarde laten en respecteren. 

Fractie ChristenUnie Oldebroek

« Terug

Reacties op 'Opkomen voor de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van onze naaste'

Nooijer, J.T. (Tom) de [1379417]
Geplaatst op: 09-10-2021 18:45
1) 'De discussie wordt door de fractie van de SGP op sociale media dunnetjes overgedaan'. De SGP deelt slechts delen van de openbare (!) raadsvergadering. Niet om een discussie te starten, maar om Oldebroekers te laten zien wat (onze bijdrage in) het debat is geweest. Dit als invulling van de taak als gemeenteraadslid. Daar lijkt me werkelijk niets mis mee.
2) 'willekeurig knippen in filmpjes'. Dit is feitelijk (!) onjuist. De video's die zijn gedeeld, zijn een onafgebroken stuk, waar niet in is geknipt.
3) 'onjuiste informatie'. Ik zou niet weten welke 'onjuiste informatie'. Wie stelt, moet bewijzen. Dit doet de CU niet. Dit soort aantijgingen zijn in dat geval m.i. ongepast.

Dit soort niet onderbouwde aantijgingen zijn wat mij betreft juist dingen die we hier in Oldebroek niet gewend zijn en die we, als het aan mij ligt, ons ook niet eigen gaan maken.

Tom de Nooijer
Gemeenteraadslid SGP Oldebroek

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.