Oldebroek ‘geeft ruimte’ voor nieuw kabinet (column)

Column219-10-2021 16:40 19-10-2021 16:40

We hadden alles geregeld, een avond met ChristenUnieleider Gert-Jan Segers in Oldebroek. Aanleiding waren opmerkingen uit de achterban over kloven tussen burgers en politiek, stad en platteland, praktisch en theoretisch opgeleid. Jammer genoeg moesten we de avond annuleren, omdat Segers zijn agenda moest aanpassen i.v.m. nieuwe ontwikkelingen bij de kabinetsformatie. Vooraf werd de vraag gesteld: Moeten we wel of niet meedoen aan de kabinetsformatie? 

De leden van de ChristenUnie konden hun mening geven over het onderwerp d.m.v. een flitspeiling, die uiteindelijk door 8.096 leden werd ingevuld (bijna 38%). Leden werden gevraagd om op een schaal van 1 tot 10 aan te geven in hoeverre zij het eens zijn met de stelling dat de ChristenUnie onder de huidige omstandigheden bereid is om deel te nemen aan de onderhandelingen. 79% procent van de leden gaf op deze stelling een 7 of hoger. Ruim een derde van de respondenten was het helemaal eens met de stelling en gaf een 10. Circa één op de twintig respondenten was helemaal oneens met de stelling. 

Daarnaast werd aan leden gevraagd welke drie onderwerpen prioriteit moeten krijgen tijdens de onderhandelingen. De meest genoemde prioriteiten houden verband met klimaat, duurzaamheid en milieu. In de top van de veel genoemde thema’s staan verder prioriteiten die verband houden met de zorg, medisch-ethische onderwerpen, asiel en migratie en (de vrijheid van) onderwijs. Ook het herzien van het belastingstelsel en het werken aan en rechtvaardige overheid worden vaak genoemd, net als landbouw en de bestrijding van armoede. De uitgangspunten van de ChristenUnie in een notendop! 

Vier jaar geleden merkte Gert-Jan Segers op aan de onderhandelingstafel van Rutte-3: ‘Ik kan het alleen maar doen als ik het ook in Oldebroek kan uitleggen’. Met datzelfde referentiekader zit hij ook nu aan de onderhandelingstafel. Onze avond gaat (nog) niet door, maar onze moraal is duidelijk aanwezig bij onze landelijke partij en we blijven voor hen bidden.

Fractie ChristenUnie Oldebroek

v.l.n.r. Henk van Bergeijk, Engbert Jan Ruitenberg, Henri Wijnne, Eljakim Doorneweerd, Berend-Jan Spijkerboer, Popke Graansma en Arno Hardonk

« Terug

Reacties op 'Oldebroek ‘geeft ruimte’ voor nieuw kabinet (column)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.