Laadvisie Oldebroek

christenunie logo oldebroek afkorting vierkant_burned (3).jpgmaandag 05 februari 2024 19:29

In de commissie ruimtegebruik en leefomgeving van 17 januari 2024 behandelden we de laadvisie van Gemeente Oldebroek. Het is een visie die de mogelijkheid geeft om in de komende tijd het aantal laadpalen uit te breiden. Want doordat we in de toekomst steeds minder gebruik zullen maken van fossiele brandstoffen zal het uitbreiden van laadpalen een belangrijke opgave zijn. De wethouder heeft aangegeven dat hij laadpalen alleen gaat plaatsen op plekken waar behoefte is vanuit de inwoners en nadat er goede participatie is geweest. Voor ons een belangrijke toezegging om in te stemmen.

Vanuit de factie van de ChristenUnie hebben wij daarnaast nog de volgende aandachtspunten meegeven:

  • Belastbaarheid van het elektriciteitsnet dient goed afgestemd te worden met Liander. De wethouder neemt dit mee bij het plaatsen van laadplekken
  • Laadtarieven zijn vaak onduidelijk. We hebben de wethouder gevraagd om hier in de communicatie ook aandacht voor te hebben, zodat gebruikers van de laadpalen eenvoudig kunnen weten wat de kosten gaan worden.
  • We vinden participaties van groot belang, zodat laadpalen op plekken komen waar ook behoefte is aan laadpalen.
  • Op dit moment mag alleen geparkeerd worden op laadplekken als er geladen wordt. Dit kan leiden tot vrije plekken terwijl reguliere plekken tekort zijn. Wij hebben de wethouders gevraagd om na te denken of er mogelijkheden zijn om dit te voorkomen.

De visie wordt elke 2 jaar opnieuw beoordeeld. Voor ons belangrijk omdat we zo kunnen bij blijven sturen op actuele ontwikkelingen op dit onderwerp.

De laadvisie is als hamerstuk doorgegaan naar de raadsvergadering, wat betekent dat het stuk zonder behandeling is vastgesteld in de raadsvergadering van 1 februari 2024

Namens de fractie van de ChristenUnie

Wim-Henk Peggeman

Labels

« Terug